Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Undersökning av affärssystem visar på tydlig koppling mellan kostnadseffektivitet och förändringsmöjligheter (2014)

I en undersökning bland användare av UNIT4 ERP, SAP Enterprise Suite, Oracle och Microsofts Dynamics AX, visar det sig att det går betydligt enklare och snabbare att göra förändringar i UNIT4 ERP än i de tre andra systemen.
> Rapport (pdf)

 

Förändra och underhålla affärssystem: Höga kostnader för driftstörningar - IDC Survey

Denna IDC-rapport visar att kostnaderna i samband med att göra förändringar i affärssystemet är en utelämnad del av underlaget när många företag upphandlar nytt affärssystem. Rapporten belyser stora kostnader till följd av det, och rekommenderar företag att prioritera förändringsvänliga lösningar när de planerar att köpa ett nytt affärssystem.
> Rapport (pdf)

 

IDC-rapport visar att förändrade affärsförutsättningar driver på ERP-kostnader (2013)

När en organisation rullar ut ett nytt ERP-system brukar de avsätta en ordentlig budget för det, inklusive de underhållskostnader man kan förutse. Alltför ofta spräcks dock budgeten när förändrade förutsättningar kräver ändringar av ERP-systemet. Nästan var sjätte person som tillfrågades i undersökningen berättade att förändringarna inneburit att de hade behövt riva upp och börja om från början med implementeringen av ERP-systemet.
> Rapport (pdf)

 

UNIT4 fortsätter att växa på Affärssystemsmarknaden - Gartner, Juni 2011

UNIT4 ERP är den sjätte största affärssystemleverantören i Europa. Koncernen redovisade bra resultat för 2010. Kunder ger en positiv feedback när det gäller UNIT4’s produkter och strategi, vilket visar att företaget gör ett bra jobb för att täcka deras behov. Koncernen har fortsatt att göra produktförvärv och partner-representation och finns nu i 24 länder.
> Rapport (pdf)

 

Vikten av flexibla affärssystem - Robert Frances Group, Oktober 2011

En rapport från Robert Frances Group som betonar vikten av flexibla system för att kunna möta ekonomiska, finansiella och tekniska förändringar i framtiden. Chefer med resultatansvar måste vara proaktiva inför de förändringar som sker. Affärssystem som är gjorda för verksamheter som utvecklas och förändras ger ett viktigt försprång för de som har ansvar för resultatet att uppnå sina mål.
>Rapport (pdf)

 

 

 

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä