SV FI

Kommunernas ERP-lösning

Lösningar » Kommunernas ERP-lösning

Den nya generationens ERP-lösning för tjänsteproducerande organisationer

Tjänsteproducerande organisationer, såsom kommuner, behöver en systemlösning utvecklad med fokus på användarnas behov som stöder kommunikationen, planeringen samt problemlösningen inom organisationen. Unit4 Business World skiljer sig från andra lösningar. Unit4 utgår från användarna, organisationen och dess behov. Systemet är byggt för offentlig verksamhet och är ända från början utvecklat för användarna.

 

Med skalbara och flexibla lösningar kan offentliga organisationer åstadkomma mycket mer med mindre resurser.

Nu är det du som bygger regelverket !

 

Unit4 Business World erbjuder lösningar för följande kärnområden:

  • Ekonomi
  • Budget, prognos, beslutstöd
  • HR/Lön
  • Projektadministration
  • Inköp och e-handel
  • Projektadministration
  • Service och underhåll

Ekonomiförvaltning samt HR och löneräkning i samma system och samma databas ger betydande fördelar bl.a med tanke på rapporteringen. Inga gränssnitt, inga överföringar mellan olika system och inget externt rapporteringssytem utan all rapportering direkt från systemet.

 

En kostnadseffektiv lösning också vid förändrade förhållanden

Offentliga organisationer har svårt att följa upp samt uppnå sin målsättning med informationen spridd i flera (oftast) bristfälligt integrerade system.

 

Efter att ha opererat i över 30 år med offentliga organisationer vet vi vikten av att:

  • snabbt kunna planera och verkställa i kontinuerligt förändrade förhållanden
  • upprätthålla samt utveckla verkamhetens genomskinlighet och styrning
  • kunna fatta beslut på basen av pålitlig, aktuell och rätt information

Unit4 Business World är ett flexibelt verksamhetsstyrningssytem som är lätt att anpassa   efter organisationens behov och förändrade förhållanden. När alla centrala funktioner är integrerade i samma system är all information direkt tillgänglig i alla moduler.

Allt oftare är kunderna intresserade av kostnaderna för förändringar av datasystemen eftersom man förstått att en betydande del av totalkostnaderna just uppstår vid förändringar. Unit4 Business World är fortsättningsvis en kostnadseffektiv lösning också vid förändrade förhållanden.

 

Unit4 Business World är den mest använda ERP-lösningen inom offentlig förvaltning i de Nordiska länderna och fullständigt lokaliserad för finländsk kommunal verksamhet.


 

Unit4 Business Worlds fördelar

Unit4 Business World kan lätt konfigureras efter förändringar i organisationen eller omgivningen. Eftersom Unit4 BW är ett helt integrerat system behöver ändringar bara göras en gång.

 

Unit4 Business Worlds varumärke är låga kostnader vid förändring (TCC Total Cost of Change). Fokuset flyttas allt mera från helhetskostnaderna (TCO Total Cost of Ownership) till TCC pga att kostnaderna vid förändring utgör en stor del av totalkostnaderna.

 

 

In business for people.

UNIT4 koncernens hemsida

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä