SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Abilitas användardag 2019
07.11.

Abilitas 32:a användardag ordnades på Hotel Royal i Vasa den 6.11. Det stora deltagarantalet med över 100 deltagare överraskade oss positivt, men utrymmena var dessvärre inte de bästa för ett ... Läs mer »

Abilita Dagvårds- och Socialvårdsprogrammen hämtar inkomstuppgifterna ur Nationella Inkomstregistret från och med årsskiftet
12.09.

Inom Abilita Dagvårds- och Socialvårdsprogrammen förverkligas hämtande av inkomstuppgifterna från det Nationella Inkomstregistret via ett tekniskt gränssnitt.

 

För hämtandet av informationen om inkomster kompletteras Abilitas system med en Inkomstförfrågan. ... Läs mer »

Abilitas kunder fortfarande i topp!
12.09.

Abilitas kunder bibehåller sin position som Finlands ledande användare av socialvårdens nationella Kanta-tjänster. Vi deltog igen i Kansa-projektets strategigruppsmöte den 3.9.2019 och fick ta del av THL:s och FPA:s lägesrapporter ... Läs mer »

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä