SV FI

Lösningar

Lösningar

 

Vi erbjuder integrerade skalbara datasystem för de kommunala verksamhetsområdena samt privata tjänsteproducenter.

I det snabbt förändrande samhället behövs flexibla och skalbara systemlösningar. Abilita har en lång erfarenhet från den kommunala sektorn samt system anpassade för fluktuerande förhållanden.

 

 

 

 

Våra lösningar

Våra lösningar omfattar bl.a ekonomi- och personalförvaltningen, småbarnspedagogiken samt social- och hälsovården.

Vi är en öppen systemleverantör. Vi tror att öppna lösningar tjänar oss, våra kunder samt alla intressentgrupper bäst.

 

Våra tänster omfattar allt från konsultering, implementation till kundstöd och systemutveckling.

 
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä