Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Lösningar

Lösningar

Vi erbjuder integrerade och skalbara datasystem inom offentliga sektorn. De flesta av våra kunder arbetar i kommunala sektorn, och till dem levererar vi lösningar för ekonomi- och personalhantering, bildningssektorn samt social- och hälsovården. Till våra tjänster hör allt från konsultering till användarstöd och kontinuerlig systemutveckling.

 

Kommunernas ERP / Unit4 ERP

 

Päikky småbarnspedagogik

 

Elevvård

 

Socialvård

 

Hälso- och sjukvård

 

Tjänster

 

Lösningar för offentliga sektorn

 

Varför Abilita?

 

Abilita är en erfaren finländsk systemleverantör, som vet vilka datasystem offentliga sektorn behöver. De flesta av våra kunder är verksamma i kommunala sektorn, antingen inom ekonomi- och personalhantering, bildningssektorn eller inom social- och hälsovården. Vi vet hur kommunerna fungerar, och vi har faktiskt samma organisationsstruktur som kommunerna.

 

Abilita kom till 1984 i form av ett samarbetsprojekt, där sju kommuner bildade ett bolag för att tillsammans kunna upprätthålla och utveckla sina datasystem. Sedan dess har verksamheten expanderat i rask takt. Mer om Abilita och företagets historia kan du läsa här.

Vår kundservice är flexibel. Även om vår kund befinner sig i en krävande förändringssituation jobbar vi målmedvetet för att hitta den bästa möjliga systemlösningen med tanke på kundens arbetsvardag. Vi vet att det valda systemet behöver anpassas så att det uppfyller både branschens och organisationens behov. En systemleverantör som känner till branschen kan garantera att lösningen innehåller nödvändiga egenskaper och även se till att kunden lär sig få maximal nytta av sitt system.

För systemleverantörer är det viktigt att ständigt hålla koll på lagändringar. Abilitas experter håller sig uppdaterade och följer noggrant med nya och kommande ändringar i lagen. Dessutom deltar vi i nationella utvecklingsprojekt och förverkligar de krävande systemförändringar som lagändringar ofta kräver.

En systemlösning behöver vara modern för att verkligen klara av nutidens utmaningar. Det här borde vara en självklarhet, men det är det tyvärr inte. Vi är övertygade om att öppna lösningar är det bästa alternativet både för oss, våra kunder och våra samarbetspartners. Därför är vi en öppen systemleverantör.

 

Ju snabbare information når fram till offentliga sektorn och serviceproducenten, desto smidigare blir medborgarnas, företagens och myndigheternas vardag. Ett nytt datasystem är alltid en stor investering för kunden. Anskaffningen kräver mycket resurser, tid och planering. Därför är det oerhört viktigt att välja en pålitlig systemleverantör, som är med redan från början då det nya systemet ska tas i bruk. 

 

Syftet med olika lösningar för datasystem är att kunden ska kunna få ett skräddarsytt system för den egna arbetsmiljön, helt enligt kundens önskemål och tidtabell. Abilita erbjuder ett heltäckande paket, som innehåller såväl implementering av det nya systemet som konsultering och användarstöd samt kontinuerlig systemutveckling. 


Vad är viktigt att tänka på när du väljer system och systemleverantör?

 

1. Systemens ständiga utveckling

 • För kunden är det viktigt att systemleverantören kan och vill utveckla sina system. Kunden kan då lita på att de system som används i det dagliga arbetet är uppdaterade och utrustade med den senaste tekniken.

2. Personlig service och användatstöd

 • Då en användare stöter på problem behövs hjälp direkt. Det här är en viktig pusselbit i en bra servicehelhet. Kunden vill vara säker på att systemet fungerar, oavsett vad som händer. 
 • I Abilitas användarstöd jobbar riktiga människor, som du kommer att lära känna eftersom det är samma personer som håller kontakt med dig även i fortsättningen.
 • Abilitas användarstöd hittar du här.

3. Flexibla system som går att anpassa

 • Kommunala organisationer är ofta mångsidiga och därför krävande verksamhetsmiljöer. Lagstiftningen kan komma att förändras över tid, liksom organisationens storlek och behov. De här faktorerna ställer krav på datasystem som är flexibla och anpassningsbara.

4. Bekymmerslöst systemunderhåll

 • Fungerar underhållet enkelt och smidigt? Uppdateras systemen enligt gällande krav och lagstiftning? 

5. System och tjänster från samma leverantör

 • Genom att anlita samma leverantör för både system och tjänster kan du försäkra dig om att kommunikation och samarbete kommer att fungera friktionsfritt.

6. Implementering av system

 • Har implementeringen av systemet ordnats på ett bra sätt och har personalen fått tillräcklig utbildning? Det är viktigt att implementeringen av systemet lyckas, för det kommer att ha stor betydelse för vilken nytta kunden kommer att få ut av sitt system. I samma veva som systemet tas i bruk kontrolleras också alla processer i organisationen. Vissa processer behöver kanske utvecklas för att kunna nå ett optimalt resultat.

7. Expertis

 • Gör serviceproducenten en tillräcklig kartläggning av era behov? Ställs relevanta frågor för att få klarhet i vilka tjänster ni behöver? En kunnig serviceproducent kan genast svara på era frågor.
 • När du väljer systemleverantör är det skäl att kontrollera hur väl leverantören känner till din bransch och gällande krav. De ERP-system som finns tillgängliga på marknaden i dag skiljer sig mycket från varandra, både när det gäller användning och egenskaper.

8. Konsultering

 • Konsultering är en viktig del av kundservice som har speciellt stor betydelse när ett nytt system ska tas i bruk. Implementeringen av ett system kräver nämligen alltid kundspecifika lösningar och utbildning av personal. I något skede av en kundrelation kommer det säkerligen att uppstå ett behov av konsultering. Abilita ger sina kunder kontinuerligt stöd och erbjuder konsultering så länge systemet används.
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä