Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Elevvård

Lösningar » Elevvård

Abilita Elevvård är ett lättanvänt system för dokumentation av elevvård enligt den nya lagen om elev- och studerandevård.

 

Målgrupp

Abilita Elevvård innehåller ett eget register för individuellt inriktad elevhälsa (nedan elevvårdens register) och ett eget register för kuratorernas och psykologernas klientregister. Elevvårdens register uppgörs enligt anordnare av utbildning och varje läroinrättning öppnas skilt för sig. Kuratorernas och psykologernas klientregister är kommunvisa och varje kurator tilldelas rättigheter per läroinrättning.

 

Fördelar

Abilita Elevvård är utvecklat för att förenkla och strukturera elevvårdens dokumentation. Systemet är tryggt att använda och endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Genom att uppgifterna lagras i kommunens databas är de också skyddade mot tekniska problem tack vare databasens säkerhetskopiering. Abilita Elevvård uppfyller också lagens krav om dokumentation av elevvårdsarbetet.

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä