Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Våra kunder

Våra kunder

Karleby stad tog ibruk Päikky Admin -systemet

Karleby Stad har tagit ibruk Päikky Admin som verksamhetsstyrningssystem inom småbarnspedagogik. Med programmet sköter de ärenden både inom administrationen, daghemmen samt med vårdnadshavarna.

 

Projektchefen på Abilita har hållit i trådarna med fast hand och fört projektet framåt väldigt bra. Samarbetet mellan parterna har löpt väl.

 

Karleby Stads önskemål har förverkligats bra, programmet har uppfyllt förväntningarna. Konstateras kan att det skett en övergång från 1980-talet till 2020-talet. Karleby Stad hade många utvecklingsförslag som bollades med Abilita, programmets funktionalitet uppfyllde även över förväntningarna. Programmets egenskaper var även smidigare än vad kunden själv hade önskat. Marja-Leena Sundström säger ”Jag kan nog rekommendera programmet till alla producenter inom småbarnspedagogik, programmet är användarvänligt och styr själva arbetet. Det är även ganska enkelt för en nyanställd att komma in och förstå programmet.

 

Kai Kytölaakso konstaterade avslutningsvis då när man i kommunerna funderar på nytt system och program, funderar man även över kommunens egna behov. På basis av jämförelse så uppfyllde Päikky-helheten Karleby Stads behov.

 

 

Karleby stad valde som första kommun i Finland Unit4 Business Worlds ekonomisystem

 

Karleby stad valde som första kommun i Finland ERP-systemet Unit4 Business World som Abilita levererar. Målsättningen för systembytet var kostnadsinbesparingar samt att utveckla ett flexibelt system som stöder staden effektivt utirån stadens verkliga behov.

 

Projektchefen Tony Witick understryker behovet att få mervärde ur systemet samt stadens allt mer krävande rapporteringsbehov

Under svåra tider är det viktigare än någonsin att snabbt och enkelt ha tillgång till korrekt och uppdaterad information om situationen. Både automatisering och möjlighet att få så mycket information som möjligt från samma databas var nyckelfrågor för staden.

 

Vi vill inte enbart byta till ett modernt system utan vi måste också effektivera vårt sätt att arbeta och minska det manuella arbetet. För det krävs ett flexibelt och långt automatiserat system.

 

-  Abilita har över 30 års erfarenhet från den kommunala sektorn. Unit4 Business World ger oss helt nya möjlighet att konkurrera äver hela fältet och erbjuda våra tjänster till alla kommuner, städer och kommunförbund säger färsäljningsdirektör Frej Salmela. Unit4 är för tillfället det längst utvecklade och mest flexibla ERP-system som erbjuds inom den offentliga sektorn i Finland.

 

(Videon är på finska.)

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä