Suomeksi På Svenska

HemFöretaget

Företaget

Ju effektivare informationsflödet är, desto smidigare blir både medborgarnas, företagens och myndigheternas tillvaro. För att kunna skapa ett välfungerande datasystem krävs en sakkunnig samarbetspartner som är engagerad och insatt i kundens verksamhetsmiljö. 

 

Vi arbetar nära våra kunder. På så sätt kan vi tillsammans med kunderna optimera deras verksamhet.  Vår stora erfarenhet inom den offentliga förvaltningen låter vi gärna våra kunder ta del av. Vi kartlägger också helhetsarkitekturen enligt interoperabilitetslagen.

 

Vi erbjuder, med över 30 års erfarenhet, kunskap och konsultering samt heltäckande datasystem till kommuner, samkommuner, affärsverk och privata serviceproducenter.

Abilita är den ledande inhemska leverantören av helt tvåspråkiga system. Vårt mål är att ytterliga stärka vår marknadsposition.

Vår vision

Abilitas målsättning är att vara den mest eftertraktade kumpanen och leverantören av IT-lösningar inom de verksamhetsområden där vi opererar.

 

Vår historia

Abilita grundades 1982 som ett gemensamt IT-bolag för sju olika kommuner. Vår verksamhet har därefter växt och expanderat kraftigt. I dag ägs bolaget till största av delen personalen, investerare äger 30% och fem kommuner 24,9%.

 

Vi är den ledande leverantören av helt tvåspråkiga IT-system till den offentliga sektorn i Finland. Abilita är nu en mycket stabil och konkurrenskraftig utmanare på den inhemska marknaden.

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab