Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Tjänster

Lösningar » Tjänster

För våra kunder är vi en partner, som stöder deras verksamhet ur ICT synvinkel. Vårt tjänstekoncept omfattar hela systemleveranser, samt morgondagens underhålls- och stödtjänster. Vår service slutar inte vid leveransen och ibruktagningen, utan vi utvecklar också vår service kontinuerligt tillsammans med kunderna.

 

Som kund är ni också en viktig del i vår produktutveckling. Vi ser till att ni har moderna lösningar som motsvarar era behov och krav. Vår erfarna och kunniga personal konsulterar också och hjälper till att utveckla och effektivera verksamheten.

 

Våra tjänster kan köpas dels som enskilda paket, men vi ingår också långvariga serviceavtal. På det sättet känner kunden till hur stora årskostnaderna är på förhand. En välkommen trygghet för kommuner med snäva budgetramar och skenande kostnader.

 

Våra tjänster

  • Projektledning
  • Installation samt uppdateringar
  • Utbildning samt kontinuerliga hel- och halvdagskurser
  • Konsultering och handledning
  • Användarstöd samt tekniskt stöd
  • SaaS-lösningar
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä