Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Kundstöd

Kundstöd

Vårt kundstöd, Abilita Service Desk, betjänar huvudanvändare som deltagit i våra utbildningar.

 

Till Abilita Service Desk registreras servicebegäran, incidenter samt möjliga utvecklingsideer. Huvudanvändaren kan gå in på sitt ärende och se hur det framskrider, alternativt komplettera med mera uppgifter. All kommunikation mellan huvudanvändaren och Abilita hanteras inom supportsystemet.

 

Användarna uppmanas spara urlen/sökvägen till servicedesken som en favorit i webläsaren.

Länken till servicedesken finns även i kundinfo, som skickats ut till varje huvudanvändare.

 

När du registrerar ett ärende, beskriv så tydligt som möjligt vad det är frågan om så att vi får en heltäckande bild av problemet eller felsituationen. Du kan också bifoga bilder och bilagor till ärendet.

 

Ange vid registreringen av ett ärende:

 • Noggrann beskrivning av situationen
  • vad utfördes
  • var utfördes det
  • vem utförde
  • vad hände
  • vad borde ha hänt
 • Upprepas problemet (incidenten)
  • om samma utförs på nytt
  • för alla användare / alla bolag
 • Sänd eventuella felmeddelanden i sin helhet.
 • Ta bildklipp av situationen så att hela skärmen syns (bilderna kan vara flera till antalet).

Nyhetsbrev

Beställ aktuell information om våra produkter, aktuella ämnen och lagförändingar genom att lämna dina kontaktuppgifter. Då kan vi bäst sända den information som berör dig och ditt arbete.

 

Beställ nyhetsbrev ›

 

 

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä