Flytta dig till textdelen ›
SV FI

 

Päikky Administration

Administrationsverktyg som fungerar i webbläsaren
 • Elektroniska ansökningar
 • Hantering av vårdkö
 • Hantering av kundregister
 • Placering, vårdavtal och beslut om betalning
 • Fakturering
 • Rapportering
Päikky Admin

Nya egenskaper:

 • Rollbaserade användarrättigheter och definitioner av ansvarspersoner.
 • En personlig eller rollbaserad lista med uppgifter - som bland annat visar inkomna ansökningar, saknade inkomstuppgifter, pågående placeringsärenden, halvfärdiga beslut och beslut som saknas.
 • Elektronisk ansökan - Föräldern kan elektroniskt kommentera eller komplettera sin ansökan och acceptera en erbjuden dagvårdsplats.
 • Placering - Information om var det finns lediga platser, och närmare information om daghemmen ifråga och deras beläggningsgrad. Tillhörande karta finns som stöd för placeringen.
 • Inkomstuppgifter från inkomstregistret. Möjlighet att be föräldrarna om tilläggsuppgifter elektroniskt, och möjlighet för föräldrarna att svara elektroniskt.
 • Programmet fattar automatiskt beslut om beviljad dagvårdsplats och dagvårdsavgift. Utgångspunkten är att besluten sänds ut via webbtjänsten suomi.fi.
 • Det går att välja graden av automatisering, den kan anpassas till kommunens egna processer.
 • Programmet väljer en beslutsmall som passar beslutet, utgående från valda kriterier.
 • Information förs automatiskt vidare till Varda och Koske.
 • Automatisk retroaktiv ersättning-/tilläggsfakturering i samband med att inkomster eller familjens storlek förändras. Stöder faktureringsstandarden Finvoice.

 

Karleby Stad har tagit ibruk Päikky Admin som verksamhetsstyrningssystem inom småbarnspedagogik

 

 

 

 

Börja använda Päikky! Här kan du läsa hur det går till.

 

Ladda ner vår steg för steg-guide

 

VARDA – informationsresursen inom småbarnspedagogik


I informationsresursen Varda samlas uppgifter som behövs för att planera och styra småbarnspedagogiken på nationell nivå. Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter är skyldiga att föra in de uppgifter som krävs i Varda enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar.

 

Kommuner har lagstadgad skyldighet att föra in uppgifter i Varda

 

Enligt lagen om småbarnspedagogik är kommunerna skyldiga att överföra information om småbarnspedagogiken i Varda. Det kan antingen göras manuellt i Vardas användargränssnitt eller genom automatisk dataöverföring från det egna informationssystemet till Varda via ett mjukvarugränssnitt. Utbildningsstyrelsen har gett instruktioner om hur informationen ska sparas i Varda, och uppdaterar anvisningarna vartefter.

 

Kommunen har ansvar för att uppgifter förs in i Varda, även om den småbarnspedagogik som kommunen erbjuder skaffas som köptjänst eller ordnas med servicesedel hos en privat aktör. I dessa fall har kommunen möjlighet att överlåta uppdraget att överföra information till Varda genom att ingå avtal om saken med den privata serviceproducent som kommunen samarbetar med inom småbarnspedagogiken.

 

En privat serviceproducent är skyldig att föra in uppgifter i Varda om sin organisation och de verksamhetsställen där småbarnspedagogik ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel. Den privata serviceproducenten måste också ge information om småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas med privatvårdsstöd eller i helt privat regi.

 

Varda tas i bruk stegvis

 

Enligt lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018 skulle kommuner och samkommuner börja överföra information till Varda från och med 1.1.2019. I det första skedet skulle kommunerna lämna uppgifter om verksamhetsställena och barnen i småbarnspedagogisk verksamhet. Detta skulle vara gjort senast 30.4.2019.

 

Nästa skede inleddes 1.9.2019. Då skulle kommunerna föra över information till Varda om vårdnadshavare och kundavgifter. Detta skulle vara gjort senast 31.12.2019.

 

Privata serviceproducenter involverades i Varda 1.1.2020. Alla privata aktörer som producerar tjänster inom småbarnspedagogik ska registrera sig i Varda, så att alla verksamhetsställen i privat regi finns samlade i Utbildningsstyrelsens organisationsregister. Kommunen ska först godkänna den privata serviceproducentens registrering, för att den privata serviceproducenten sedan ska kunna fortsätta med att mata in uppgifter om sina verksamhetsställen i Varda. När det är klart kan kommunen föra över information om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet ordnad i form av köpt tjänst eller med servicesedel. När den biten är avklarad kompletterar ännu den privata serviceproducenten kommunens uppgifter i Varda med information om barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet med privatvårdsstöd eller i helt privat regi.

 

Från och med hösten 2020 överförs uppgifter om vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet ordnad som köpt tjänst eller med servicesedel. I samma veva överför de privata aktörerna motsvarande information om vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik som ordnas i privat regi.

 

Kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter måste också överföra uppgifter om personalen till informationsresursen Varda från och med 1.9.2020. De här uppgifterna ska vara införda senast 28.2.2021.

 

Varda-mjukvarugränssnitt

 

De största mjukvaruleverantörerna har gjort ett gränssnitt för Varda och de ansvarar också för dess underhåll. Abilita har deltagit i utvecklingen av mjukvarugränssnittet för Varda. Gränssnittet innehåller de obligatoriska uppgifter som krävs enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar.

 

Om kommunen inte skaffar Varda-gränssnittet via sin mjukvaruleverantör, är det också möjligt att föra in uppgifterna manuellt via Vardas användargränssnitt. Den tjänsten upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

 

Ifall informationen överförs manuellt via Vardas användargränssnitt behöver den lämnas två gånger i månaden: både den 15:e och sista dagen i månaden. Ifall aktören inom småbarnspedagogik använder Varda-mjukvarugränssnittet överförs informationen automatiskt en gång i dygnet.

 

I enheter där förskoleundervisningen hålls inom ramen för småbarnspedagogiken, överförs förskoleundervisningens “prestationsuppgifter” direkt från småbarnspedagogikens informationssystem till KOSKI-systemet. Om förskoleundervisningen ordnas i en verksamhetsenhet för grundläggande utbildning, måste någon se till att förskoleundervisningens uppgifter överförs från det egna informationssystemet till KOSKI-systemet.

 

Utbildningsstyrelsen handleder, stöder och utbildar

Utbildningsstyrelsen erbjuder stöd till dem som ska börja använda Varda i olika skeden. Det finns olika typer av aktörer inom småbarnspedagogik som har ansvar för att överföra uppgifter och därför finns också stöd i olika former: webbinarier, webbkliniker och information på Vardas webbplats.

 

Nationell statistik från Varda

 

Informationsresursen Varda kommer på sikt att underlätta kommunernas skyldighet att lämna uppgifter till statistik. Årlig verksamhetsstatistik kommer småningom att fås från Varda. Därför är det viktigt att de olika aktörerna inom småbarnspedagogik håller sina uppgifter uppdaterade.

 

FPA kommer också i framtiden att använda Varda för att hämta uppgifter om barn som ska börja eller sluta i småbarnspedagogisk verksamhet.

 

Läs mer om Varda

 

Tilläggsinformation om Varda finns på adressen oph.fi/varda.

 

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä