Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Päikky småbarnspedagogik

Lösningar » Päikky småbarnspedagogik

Päikky har förnyats och erbjuder nu integrerade lösningar för att styra verksamhet inom småbarnspedagogik.

 

Abilitas nya Päikky är en omfattande, modern och flexibel lösning för verksamhetsstyrning inom småbarnspedagogik, som täcker hela verksamhetsområdet. I dag slukar den manuella registrering av uppgifter onödigt många arbetstimmar, för att inte tala om all tid som går åt att komma överens med krångliga dataprogram. Skulle det inte vara trevligare, om all den tiden kunde spenderas tillsammans med barnen i stället? Det tycker åtminstone vi!

 

 

Päikky Daghem

 

Ett dagligt arbetsverktyg för daghemsledare och -personal
 

Päikky Vårdnadshavare

 

Ett verktyg för regelbunden kommunikation mellan daghem och vårdnadshavare

 

Päikky Admin

 

Ett verktyg för dagvårdsledning och administrativt arbete inom småbarnspedagogik

 

 

På Abilita vill vi erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder och därför breddar vi Päikky till ett omfattande system för verksamhetsstyrning inom småbarnspedagogik. Päikky sammanför alla involverade parter, som administration, dagvårdsledning och barnens vårdnadshavare. Tjänsten erbjuder verktyg för administrering av barndagvård, verktyg för elektronisk kommunikation mellan vårdpersonal och vårdnadshavare samt verktyg som ger administrationen tillgång till uppdaterad information om verksamheten.

 

 

Nya Päikky innehåller smarta lösningar och ny teknologi för användarna.

 

Abilita har utvecklat systemlösningar för kommunala sektorn sedan 1984. Småbarnspedagogiken är en av de strategiska verksamhetssektorer där vi är måna om att kunna delta i utvecklingen med spetskompetens. Det är vår uppgift att ständigt hålla koll på nya och kommande lagändringar. Våra experter deltar i nationella utvecklingsprojekt och förverkligar de krävande systemförändringar som lagändringar ofta kräver. De lösningar som Abilita erbjuder inom småbarnspedagogik involverar redan över 60 000 barn.

 

Vår kundservice är flexibel. Även om vår kund befinner sig i en krävande förändringssituation jobbar vi målmedvetet för att hitta den bästa möjliga systemlösningen med tanke på kundens arbetsvardag. Mer om företaget och dess historia kan du läsa här.

 

 

PÄIKKY - Sköt ärenden helt elektroniskt
 • Interaktiv ansökan som vägleder föräldrarna
 • Elektroniska beslut
 • Mottagande av dagvårdsplats
 • Ändringsanmälningar
 • Bokning av dagvård
 • Kommunikation mellan föräldrar och dagvårdsplats
 • Barnets vasu (plan för småbarnsfostran)
 • Uppsägningar
Detta sköts automatiskt:
 • Beslut om betalning
 • Beslut om dagvårdsplats
 • Utskick av beslut
 • Ändringar gällande familjemedlemmar och adress
 • Retroaktiv korrigering av fakturor
 • Ändringar i inkomstuppgifte

 

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä