SV FI

Småbarnspedagogik

Lösningar » Småbarnspedagogik

Vår helhetslösning för småbarnspedagogiken omfattar hela verksamheten.

 

Den mest omfattande lösningen på marknaden

Abilitas omfattande lösning för småbarnspedagogiken sammanför alla parter såsom administrationen, ledarna samt vårdarna och föräldrarna. Systemen erbjuder verktyg för planering och administrering av småbarnspedagogiken, digitala tjänster för vårdarna och föräldrarna samt för en aktuell rapportering.

 

Systemhelheten bygger på Abilita Dagvård ─ och Päikky – lösningarna som är omfattande integrerade med olika intressentgrupper.

 

Abilitas verksamhetsstyrnings för småbarnspedagogiken

 

 

 

Över 60 000 barn i Finland omfattas av vår tjänst!

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä