SV FI

Småbarnspedagogik / Päikky

Lösningar » Småbarnspedagogik

Päikky har förnyats och erbjuder nu integrerade lösningar för att styra verksamhet inom småbarnspedagogik.

 

Abilitas nya Päikky är en omfattande, modern och flexibel lösning för verksamhetsstyrning inom småbarnspedagogik, som täcker hela verksamhetsområdet. I dag slukar den manuella registrering av uppgifter onödigt många arbetstimmar, för att inte tala om all tid som går åt att komma överens med krångliga dataprogram. Skulle det inte vara trevligare, om all den tiden kunde spenderas tillsammans med barnen i stället? Det tycker åtminstone vi!

 

 

Päikky Daghem

 

Ett dagligt arbetsverktyg för daghemsledare och -personal
 

Päikky Vårdnadshavare

 

Ett verktyg för regelbunden kommunikation mellan daghem och vårdnadshavare

 

Päikky Admin

 

Ett verktyg för dagvårdsledning och administrativt arbete inom småbarnspedagogik

 

 

På Abilita vill vi erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder och därför breddar vi Päikky till ett omfattande system för verksamhetsstyrning inom småbarnspedagogik. Päikky sammanför alla involverade parter, som administration, dagvårdsledning och barnens vårdnadshavare. Tjänsten erbjuder verktyg för administrering av barndagvård, verktyg för elektronisk kommunikation mellan vårdpersonal och vårdnadshavare samt verktyg som ger administrationen tillgång till uppdaterad information om verksamheten.

 

 

Nya Päikky innehåller smarta lösningar och ny teknologi för användarna.

 

Abilita har utvecklat systemlösningar för kommunala sektorn sedan 1984. Småbarnspedagogiken är en av de strategiska verksamhetssektorer där vi är måna om att kunna delta i utvecklingen med spetskompetens. Det är vår uppgift att ständigt hålla koll på nya och kommande lagändringar. Våra experter deltar i nationella utvecklingsprojekt och förverkligar de krävande systemförändringar som lagändringar ofta kräver. De lösningar som Abilita erbjuder inom småbarnspedagogik involverar redan över 60 000 barn.

 

Vår kundservice är flexibel. Även om vår kund befinner sig i en krävande förändringssituation jobbar vi målmedvetet för att hitta den bästa möjliga systemlösningen med tanke på kundens arbetsvardag. Mer om företaget och dess historia kan du läsa här.

 

 

PÄIKKY - Sköt ärenden helt elektroniskt
 • Interaktiv ansökan som vägleder föräldrarna
 • Elektroniska beslut
 • Mottagande av dagvårdsplats
 • Ändringsanmälningar
 • Bokning av dagvård
 • Kommunikation mellan föräldrar och dagvårdsplats
 • Barnets vasu (plan för småbarnsfostran)
 • Uppsägningar
Detta sköts automatiskt:
 • Beslut om betalning
 • Beslut om dagvårdsplats
 • Utskick av beslut
 • Ändringar gällande familjemedlemmar och adress
 • Retroaktiv korrigering av fakturor
 • Ändringar i inkomstuppgifter

 


 

Päikky Daghem

Mobilapplikation för daghemsgrupper
 • Registrering av närvaro för barn och personal
 • Tillgång till vårdinformation
 • Kommunikation med föräldrar
Administrationsverktyg för daghemmet i webbläsaren
 • Tillgång till information i realtid
 • Hantering av uppgifter
 • Planering av arbets- och vårdtider
 • Rapporter
 • Statistik i grafisk form
Päikky Daghem

 


 

Päikky Vårdnadshavare

Verktyg i webbläsaren och mobilapplikation för vårdnadshavare
 • Skicka och ta emot meddelanden
 • Boka dagvård
 • Anmäla om förändringar i vården
 • Ta emot anmälningar
 • Svara på förfrågningar

 


 

Päikky Administration

Administrationsverktyg som fungerar i webbläsaren
 • Elektroniska ansökningar
 • Hantering av vårdkö
 • Hantering av kundregister
 • Placering, vårdavtal och beslut om betalning
 • Fakturering
 • Rapportering
Päikky Admin

Nya egenskaper:

 • Rollbaserade användarrättigheter och definitioner av ansvarspersoner.
 • En personlig eller rollbaserad lista med uppgifter - som bland annat visar inkomna ansökningar, saknade inkomstuppgifter, pågående placeringsärenden, halvfärdiga beslut och beslut som saknas.
 • Elektronisk ansökan - Föräldern kan elektroniskt kommentera eller komplettera sin ansökan och acceptera en erbjuden dagvårdsplats.
 • Placering - Information om var det finns lediga platser, och närmare information om daghemmen ifråga och deras beläggningsgrad. Tillhörande karta finns som stöd för placeringen.
 • Inkomstuppgifter från inkomstregistret. Möjlighet att be föräldrarna om tilläggsuppgifter elektroniskt, och möjlighet för föräldrarna att svara elektroniskt.
 • Programmet fattar automatiskt beslut om beviljad dagvårdsplats och dagvårdsavgift. Utgångspunkten är att besluten sänds ut via webbtjänsten suomi.fi.
 • Det går att välja graden av automatisering, den kan anpassas till kommunens egna processer.
 • Programmet väljer en beslutsmall som passar beslutet, utgående från valda kriterier.
 • Information förs automatiskt vidare till Varda och Koske.
 • Automatisk retroaktiv ersättning-/tilläggsfakturering i samband med att inkomster eller familjens storlek förändras. Stöder faktureringsstandarden Finvoice.

 

 

PÄIKKY - Barnets plan för småbarnsfostran (Vasu)

Aldrig tidigare har det varit så här enkelt att göra en plan för småbarnsfostran. Tack vare den förnyade Päikky-tjänsten har processen blivit betydligt smidigare. Glöm alla papper som ska fyllas i, allt sköts elektroniskt!

 

För varje barn i daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnsfostran (vasu) utarbetas i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Tack vare vasu-planen är det möjligt att lyfta fram varje barns styrkor, resurser och behov. Barnets plan för småbarnsfostran är en pedagogisk plan, vars syfte är att uppmärksamma varje barn inom småbarnspedagogiken som en enskild individ.

Mer än en elektronisk blankett
 • Blanketten har planerats utgående från den processbild som ingår i Utbildningsstyrelsens stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik.
 • Organisationen kan utforma sin en egen blankettmodell.
 • Inför vasu-diskussionen kan vårdnadshavare lämna in förhandsuppgifter elektroniskt.
 • Information om vasu skickas elektroniskt till vårdnadshavare.
 • Personalen får information om målsättningar och tillvägagångssätt elektroniskt.
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä