Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Socialvård

Lösningar » Socialvård

Vi på Abilita är insatta i de utmaningar som socialvården idag ställs inför. 

 

Målgrupp

Abilita Socialvård omfattar system för hela den offentliga socialförvaltningen samt för de privata vårdinrättningarnas behov.

 

Fördelar

Abilita Socialvård är ett A-klassens system som är kopplat till Kanta-arkivet. Kanta-integrationen omfattar både gamla och nya uppgifter. Vår kund Vasa stad tog Kanta-tjänsterna i produktionsanvändning i maj 2018. 

 

Socialsektorn är uttryckligen ett av Abilitas tyngdpunktsområden. Vår starka branschkännedom och våra långt utvecklade IT-systemlösningar ger oss goda förutsättningar att stöda och utveckla verksamheten inom socialsektorn.

 

Alla system inom Abilita Socialvård kan integreras med Abilitas övriga system och vid behov även med övriga tillverkares system.

Abilita - i spetsen för den nationella utvecklingen inom socialvård

När det gäller utvecklingen av Finlands socialvård är Abilita en av föregångarna. Vi var först med att utveckla en anslutning från vårt socialvårdssystem till det nationella kliendata-arkivet Kanta tillsammans med Vasa stad. Vår Kanta-lösning har från första början omfattat såväl gamla som nya klienthandlingar.

 

På den här punkten överträffar vi konkurrenterna rejält eftersom andra aktörer i branschen utvecklar sina system i betydligt långsammare takt och vissa arkiverar inte över huvud taget  gammal information. . Senhösten 2019 hade mer än hälften av alla klienthandlingar som flyttats över till Kanta-arkivet ursprungligen kommit från Abilitas kunder.

 

Vi tycker att det är oerhört viktigt att personalen inom socialvården också har tillgång till gamla dokument i sitt dagliga arbete. Ständig tillgång till gammal information garanterar snabb och smidig service, som också är en trygghet ur kundens synvinkel. Ifall det inte är möjligt att kontrollera gamla uppgifter kommer varje kundförhållande inom socialvården att vara nytt, vilket innebär att alla måste börja om från noll varje gång. Ett fullständigt gränssnitt till Kanta-arkivet är en förutsättning för en smidig övergång till den nya regionala SOTE-strukturen och eventuella nya datasystem som följer med den.

 

Förutom klientuppgifter från vårt eget system kan vi också komplettera  klientdatan i CGI Pro Consona-system och överföra dem till Kanta-arkivet. Vi har tidigare lyckats konvertera uppgifter från Pro Consona på ett bra sätt och tack vare Kanta-strukturen i vårt system är det nu möjligt att komplettera uppgifter från en tredje part och överföra informationen till Kanta.

Tilläggsuppgifter ger:

Frej Salmela 044 318 6027

 

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä