SV FI

Socialvård

Lösningar » Socialvård

Vi på Abilita är insatta i de utmaningar som socialvården idag ställs inför. 

 

Målgrupp

Abilita Socialvård omfattar system för hela den offentliga socialförvaltningen samt för de privata vårdinrättningarnas behov.

 

Fördelar

Abilita Socialvård är ett A-klassens system som är kopplat till Kanta-arkivet. Kanta-integrationen omfattar både gamla och nya uppgifter. Vår kund Vasa stad tog Kanta-tjänsterna i produktionsanvändning i maj 2018. 

 

Socialsektorn är uttryckligen ett av Abilitas tyngdpunktsområden. Vår starka branschkännedom och våra långt utvecklade IT-systemlösningar ger oss goda förutsättningar att stöda och utveckla verksamheten inom socialsektorn.

 

Alla system inom Abilita Socialvård kan integreras med Abilitas övriga system och vid behov även med övriga tillverkares system.

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä