Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Hälso- och sjukvård

Lösningar » Hälso- och sjukvård

Hälsovårdspersonalen ska sätta sin tid på patienterna - inte på att söka information.

 

Målgrupp

Abilita Hälso- och sjukvård underlättar informationsbehandlingen och ger därmed personalen mer tid för patienterna.

 

Fördelar

Stor personalomsättning och många vikarier ställer höga krav på IT-lösningarna. Vårt hälso- och sjukvårdssystem är både användarvänligt och intuitivt och dessutom utvecklat i nära samarbete med branschfolk. Det gör att systemet på ett smidigt sätt följer arbetsprocesserna inom vården.

 

Abilitas Socialvårds- samt Hälsovårdslösningar är kopplade till Kanta-tjänsterna som används av våra kunder. Hälsovårdens system är dessutom kopplat till eRecepttjänsten

 

Vårt system utvecklas kontinuerligt, dels efter användarnas behov och dels i enlighet med de nationella kraven. Systemet stöder vårdarbetets processer och underlättar det mångprofessionella samarbetet inom vården. Användarvänligheten effektiverar patientarbetet samtidigt som patientsäkerheten tryggas.

 

Patienternas rättigheter tryggas av ett långt utvecklat behörighetssystem - känslig information är tillgänglig endast i de situationer som kräver det. Det betyder att systemets uppgifter alltid är uppdaterade och tillgängliga när de behövs.

 

Programmen levereras antingen som ett paket eller så kan de skräddarsys efter kundens önskemål. Modulerna i Abilita Hälso- och sjukvård är integrerade, vilket betyder att personalen inte behöver göra dubbelarbete. Och naturligtvis kan systemet kompletteras med Abilitas andra system.

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä