Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Päikky Daghem

Mobilapplikation för daghemsgrupper
 • Registrering av närvaro för barn och personal
 • Tillgång till vårdinformation
 • Kommunikation med föräldrar
Administrationsverktyg för daghemmet i webbläsaren
 • Tillgång till information i realtid
 • Hantering av uppgifter
 • Planering av arbets- och vårdtider
 • Rapporter
 • Statistik i grafisk form

 

Päikky Daghem

 
Med hjälp av Päikky sparar Ylöjärvi både tid och tålamod!

 

(Videon är på finska.)

 

PÄIKKY - Barnets plan för småbarnspedagogik (Vasu)

Aldrig tidigare har det varit så här enkelt att göra en plan för småbarnspedagogik. Tack vare den förnyade Päikky-tjänsten har processen blivit betydligt smidigare. Glöm alla papper som ska fyllas i, allt sköts elektroniskt!

 

För varje barn i daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik (vasu) utarbetas i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Tack vare vasu-planen är det möjligt att lyfta fram varje barns styrkor, resurser och behov. Barnets plan för småbarnspedagogik är en pedagogisk plan, vars syfte är att uppmärksamma varje barn inom småbarnspedagogiken som en enskild individ.

Mer än en elektronisk blankett
 • Blanketten har planerats utgående från den processbild som ingår i Utbildningsstyrelsens stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik.
 • Organisationen kan utforma sin en egen blankettmodell.
 • Inför vasu-diskussionen kan vårdnadshavare lämna in förhandsuppgifter elektroniskt.
 • Information om vasu skickas elektroniskt till vårdnadshavare.
 • Personalen får information om målsättningar och tillvägagångssätt elektroniskt.

 

PÄIKKY - elektronisk vasu-plan för barnet

I förnyade Päikky är det möjligt att göra barnets individuella plan för småbarnspedagogik (vasu-plan) helt elektroniskt. Vårdnadshavare och personal kan sända och ta emot information och kommentarer i realtid, via sitt eget användargränssnitt för Päikky.

 

Blev du intresserad? Ladda ner pdf-filen och läs mer om den nya och helt elektroniska vasu-planen!

 

Ladda ner

 

Päikky Daghem är en del av den helhetslösning för verksamhetsstyrning som systemleverantören Abilita erbjuder. Vi erbjuder även verktyg för kommunikation med vårdnadshavare samt dagvårdsledning och det administrativ arbetet inom småbarnspedagogik.

Läs mer här ›

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä