Suomeksi På Svenska

HemKommunernas ERP-lösning

Kommunernas ERP-lösning

ERP-systemet för kommunala organisationer i förändring.

 

 

Unit4 Business World hjälper kommuner att frigöra både tid och pengar

Kommuner ställer höga krav på ett modernt affärssystem. Viktigt är att analys- och rapportverktygen tillgodoser skiftande informationsbehov på olika nivåer i en kommunal organisation.

 

Kommuner och organisationer lever idag i en föränderlig värld. Verksamheter sammanfogas, säljs ut, delas och flyttas, kommuner och företag fusioneras, nya enheter skapas och det sker vid vilken tidpunkt som helst. Dagens affärssystem ska klara av dessa förändringar med minsta möjliga insats från användarnas sida. Det ska vara enkelt att förändra! Förändringarna ska ske på användarnas villkor inte på systemets. En uppgift i ditt affärssystem ska bara behöva anges en gång för att få rätt påverkan på samtliga relevanta ställen.

 

Unit4 BW innehåller följande fullt integrerade moduler:

  • Ekonomi
  • Budget, prognos, beslutstöd
  • Lön/HR
  • Projektadministration
  • Inköp och e-handel
  • Logistik, lager
  • Service och underhåll

 

Unit4s fördelar

Unit4 Business World kan lätt konfigureras efter förändringar i organisationen eller omgivningen. Eftersom Unit4 BW är ett helt integrerat system behöver ändringar bara göras en gång.

 

Unit4 BWs varumärke är låga kostnader vid förändring (TCC Total Cost of Change). Fokuset flyttas allt mera från helhetskostnaderna (TCO Total Cost of Ownership) till TCC pga att kostnaderna vid förändring utgör en stor del av totalkostnaderna.

 

 

Klicka på bilden och förstora den.


UNIT4 koncernens hemsida

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab