Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Socialvård

Socialvård

Vi på Abilita är insatta i de utmaningar som socialvården idag ställs

inför. Abilita Socialförvaltning omfattar system för hela den

offentliga socialförvaltningen samt för de privata vårdinrättningarnas

behov.

 

Målgrupp

Abilita Socialförvaltning är en heltäckande systemlösning för den kommunala socialförvaltningen. Systemen utgör en modulär lösning och lämpar sig därför också för de privata serviceproducenterna.

 

Moduler

Socialvård utgör en omfattande helhet som innehåller bl a. socialarbete, utkomststöd, barnskydd, handikappservice, missbrukarvård, utbetalningar och fakturahantering. Abilita Socialvård möjliggör ett klientcentrerat arbetssätt och tryggar samtidigt att klientens integritetsskydd beaktas på alla nivåer.

 

Barntillsyningsman hanterar uppgifter gällande barntillsynen, såsom faderskapsutredningar, avtal om vårdnad och umgängesrätt samt uppgörandet av underhållsavtal. Till programmet kan man dessutom koppla moduler för beräkning av vårdbidrag och elektronisk överföring av vårdavtal till befolkningsregistercentralen.

 

Omsorg omfattar system för administration inom anstaltsvård, serviceboende och hemservice. Vårdaktiviteterna kan planeras och dokumenteras med Abilita Vårdjournalinom alla äldreomsorgens system. Inskrivningar och utskrivningar samt registrering av verksamheten som utgör grund för fakturering och rapportering kan ske ute på verksamhetspunkterna. Med hemservicens mobildel kan vårdåtgärder läsas och registreras direkt i klientens hem.

 

Tilläggsmoduler

Abilita Skanning är en tilläggsdel i Abilita Socialvård. Med skanningen lagrar man olika klientdokument i databasen.

 

Genom att utnyttja Abilita Rapportering som finns att fås till alla våra socialsystem, får man en fullständig lösning för verksamhetsstyrning.

 

Abilita Fakturering är ett mångsidigt system som lämpar sig för både offenliga och privata aktörer och som hanterar fakturering och försäljningsreskonta för alla Abilitas olika verksamhetssystem.

 

Abilita Tidbokning -programmet är integrerat med Abilita Barntillsyn. I tidbokningsprogrammet kan tider bokas och kallelser till klienterna skrivas ut.

Abilita Mobil Hemservice är en mobiltelefonbaserad tilläggsdel för Abilita Hemservice, som har utvecklats för att underlätta och snabba upp informationsflödet mellan fält-personalen och administrationen.

 

Fördelar

Socialsektorn är uttryckligen ett av Abilitas tyngdpunktsområden. Vår starka branschkännedom och våra långt utvecklade IT-systemlösningar ger oss goda förutsättningar att stöda och utveckla verksamheten inom socialsektorn.

 

Abilita har deltagit deltagit i Social- och hälsovårdsministeriets datateknologiprojekt och utnyttjar resultaten därifrån.

 

Alla system inom Abilita Socialförvaltning kan integreras med Abilitas övriga system och vid behov även med övriga tillverkares system.

 
   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab