Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Användardag på Åland 2012

Aktuellt » Användardag på Åland 2012

Abilita användardag i Mariehamn tisdagen 8.5.2012

Välkommen på Abilitas tredje användardag på Åland. Användardagarna 2011 på fastlandet var mycket populära. Vi hade totalt ca. 140 deltagare på de svensk- och finskspråkiga dagarna.

 

I år ordnas användardagen igen på Åland. Reservera tisdagen 8.5 redan nu din kalender.

 

Vi har 3 parallella program med aktuella teman; ekonomi, personalledning & löneräkning samt socialförvaltning.

 

Välkomna med!

Program

 

Gemensamt program

  8.45-9.15 Anmälan och kaffe
  9.15-10.00

 • Välkomsthälsning
 • SmartAss kunskapsstöd, Stefan Ekeroth

  11.45-13.15 Lunch
  14.30-14.45 Kaffe

  Ekonomiförvaltning

  • 10.00-11.45 Ekonomisystemet
   • Utskrifter: funktioner och inställningar
   • Modellkontering
   • Loggföring
   • Abilita Rapportering: Ingående och utgående balans
   • Nyttiga rapporter och nyheter
  • 13.15-14.30 Anläggningstillgångar
   • Nya möjligheter vid uppdatering och ibruktagning
   • Rapporter och avstämningar
   • Finvoice och cirkulation
    • Genomgång och tips
  • 14.45-16.00 Nya faktureringen
   • Demo
   • Tips och erfarenheter inför ibruktagning

  Personalförvaltning

   

  • 10.00-11.45 Nya versionen av Abilita PR
   • Presentation av nya och förnyade funktioner
  • 13.15-14.30 Nya versionen av Abilita PR, fortsättning
   • Skatte- och pensionsrapportering
   • Aktiva och passiva kontraktslönerader
   • Deltidshantering
   • Retroaktiv lön
   • Rapportutskrivning till Excel
  • 14.45-16.00 Schemaläggning
   • Visning av Quinyx, ny webb-baserad schemaläggning
    • Schemaplanerarens arbetsbord
    • Arbetstagarens egna funktioner
    • Uppföljning
    • Integrering med Abilita PR

  Socialförvaltning

  • 10.00-11.45 Nya versionen av Abilita Socialvård
   • nya beslutsskärmar och utseende på utskrifter
   • textskärmen, utskrifter på klientjournalen
   • Barnskydd; ny skärm som styr arbetet
   • Barnskydd; ny arbetsprocess för beredande av ärenden
   • loggföring samt granskning av loggförda uppgifter
  • 13.15-14.30 Abilita Vårddokumentation (nuvarande och nya kunder)
   • Demonstration, planerade egenskaper, diskussion, önskemål
   • temaprogrammet lämpar sig för både nuvarande och möjliga nya kunder
  • 14.45-16.00 Samarbete mellan kommuner inom Socialvården
  *
  *
  *
  E–post *

  Obligatoriska fält * 
  Försäljning
  Kundstöd

  Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä