SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Socialvård & Kanta-seminarium på Åland 15.10.2019


14.06.

Den 15.10.2019 ordnar Abilita ett seminarium/diskussionstillfälle kring socialvårdens nationella utveckling, anslutning till Kanta-tjänsterna och Abilitas lösningar på hotel Park i Mariehamn. Reservera dagen redan nu!

 

Till tillfället inbjuds förutom de ledande kommunala tjänstemännen på Ålands kommuner och Ålands Omsorsförbund även representanter för Landskapsregeringen, Åda och arbetsgruppen för socialvårdens digitalisering.

 

Preliminära programpunkter:
- Abilitas lösningar för nya nationella klassificeringar och uppkoppling till Kanta-tjänsterna
- Klienternas möjlighet att ta del av sina dokument vie MinaKanta-sidorna
- Elektronisk hantering av socialvårdens strukturerade dokument THL -> Sosmeta -> Abilita Socialvård -> Kanta
- En gemensam Kanta-uppkoppling för flera registerhållare
- Övriga kunders erfarenheter från ibruktagning av serviceuppgiftsversionen och Kantatjänsterna
- Diskussion om slutrapporten från Ålands arbetsgrupp för socialvårdens digitalisering

 

Tid: 15.10 mellan klockan 10.30 - 15.30
Lunch ingår
Plats: Hotel Park, Mariehamn

 

Anmälningar tas emot på adressen jenny.kansakoski@abilita.fi senast 9.10.2019

 

Välkomna!


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä