Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Abilitas lösning för att använda DVV:s nya ändringsgränssnitt


26.01.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) erbjuder ännu under år 2024 uppdateringstjänst av befolkningsregisteruppgifter på två olika sätt. Det gamla sättet som baserar sig på uppdateringstjänsten tas ur bruk i slutet av år 2024. Det nya sättet att få uppgifter via informationsleden BDS-ändringsgränssnitt.

 

Abilitas lösning för att använda ändringsgränssnittet innefattar en databas, dit befolkningsuppgifterna lagras samt en förmedlingsserver med vars hjälp uppdaterade uppgifter hämtas. 

 

Befolkningsuppgifterna lagras i en databas som finns i Abilitas moln. Databasen finns i Finland. I databasen lagras hela kommunens befolkningsdatamaterial. Päikky Admin använder de i databasen lagrade befolkningsuppgifterna då man kontrollerar kundernas familjeuppgifter, adresser, vårdnad samt övriga personuppgifter som behövs av småbarnspedagogikens administration. Programmet Päikky Admin granskar uppgifterna automatiskt, användaren kan även granska kundens uppgifter vid behov. 

 

Förmedlingsservern bildar kontakt till BDS:s ändringsgränssnitt och hämtar därifrån uppdateringar till befolkningsregisteruppgifter. Förmedlingsservern möjliggör hämtning av uppgifter genom att erbjuda gränssnitt till informationsleden. Informationsleden är en del av Suomi.fi-helheten, en dataöverföringsled som gemensamt används av flera olika tjänster. Hämtning av befolkningsregisteruppgifter sker tidsinställt och automatiskt. Kommunens användare behöver inte längre själv hämta uppdaterade filer och lagra dem till kommunens befolkningsregister. 

 

Genom ibruktagning av ändringsgränssnittet får man korrigerat eventuella fel som samlats i befolkningsuppgifterna under åren. Då uppdatering av befolkningsuppgifter är automatisk försvinner även de mänskliga felen


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä