Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Tidbokning i focus


10.02.

Jakobstads Hälsovårdsverk råkade ut för problem med tidbokningen till Coronavaccineringen när invånarna fick möjlighet att börja boka tid. Problemen ledde till att tjänsten kraschade och tider kunde inte bokas. Lite genant och samtidigt ledsamt för invånarna och speciellt för åldringarna.

 

Abilita är ett lokalt programvaruföretag som utvecklar lösningar för den offentliga sektorn, bl.a för social- och hälsovården. Bland heltäckande lösningar för social- och hälsovården har vi också utvecklat ett web-baserat tidsbeställningssystem som lämpar sig myckt väl för coronavaccinering.

 

Förutom tidsbeställning kan man ta i bruk åldersbegränsning för webbtidsbeställningen så man kan lägga ut tider på nätet och låta medborgare som fyllt 80 år före den bokade tiden göra sina bokingar själva. På så sätt frigörs personalen från telefonuppringning. Tankar om att "80+ are" inte skulle kunna sköta bokningar via nätet får man av erfarenhet slopa direkt. Våra kunders tider bokades snabbt och smidigt. Nya tider läggs ut vart efter man får mer vaccin. Medborgarna kan följa med via nätet och boka tider vart efter lediga tider publiceras.

 

Med samma produkt kan man ändra begränsningarna vart efter de behövs. Abiltia Webbtidsbeställning gör det också möjligt att tillåta bokningar utanför åldersbegränsningen ifall man tillhör en av de riskgrupper som skall vaccineras. 

 

En välfungerande lösning just för behovet att kunna erbjuda vaccineringstider åt invånarna.


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä