Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Registrering och dataöverföring av coronavaccinationer


14.01.

Coronavaccinationer har inletts. Vaccinationsuppgifterna överförs till THL´s vaccinationsregister som enligt lagen om smittsamma sjukdomar följer och utvärderar vaccinationernas effekt och säkerhet. Uppföljningen av vaccinationernas effektivitet förutsätter att THL får regionala uppdaterade vaccinationsuppgifter från vården. Vaccinationsuppgifterna överförs med Abilita Hälsovård både från den offentliga och den privata sektorn.

I centrum står dokumentation av vaccinationer och besök. Registrering av vaccinationer är lagstadgat och den nationella uppföljningen kärver en korrekt vaccinationsdokumentation. Uppgifterna om besöket och coronavaccinationen dokumenteras strukturerat i Abilita Patientvård. 

 I Abilita Patientvård registreras vaccinationen i strukturerad form i samband med ett besök. Det är viktigt att social- och hälsovårdsorganisationerna försäkrar sig om att registreringen sker korrekt och att den personal som ansvarar för vaccineringen har fått skolning både allmän och journalsystemspecifik.  På THL´s hemsidor finns  allmänt utbildningsmaterial både i form av video och bildspel (SlideShare) gällande vaccinationsregistrering. 

Det är lika viktigt att besöket där coronavaccinationen ges registreras korrekt. Bekanta er med THL´s instruktioner och lägg märke till att en diagnos i form av ICD-10 eller ICPC2 skall registreras på besöket.


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä