Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Päikky underlättar att svara emot de nya lagkraven


24.11.

Familjeledighetsreformen som skapats av flera ministerier tillsammans, trädde ikraft från 1.8.2022. För småbarnspedagogikens del lyfts fram barnets rätt till samma plats i småbarnspedagogik, då barnet är max 13 veckor borta på grund av familjeledigheten. För tiden debiteras ingen klientavgift för småbarnspedagogik, sålänge frånvaron är meddelad såsom lagen förutsätter. De kunder som använder Päikky Admin och Päikky Daghem kommer i framtiden att kunna få uppgifter om familjeledighets dagar som berättigar till avgiftsfria dagar, från Päikky Daghem, på basen av barnets registreringar.

 

En annan förändring som trädde ikraft under hösten härrör sig till de erbjudna stödformerna för ett barn inom småbarnspedagogiken. Syftet med den noggrannare definierade trestegsstöd modellen har Utbildningsstyrelsen velat säkerställa att varje barn får det stöd hen behöver för sin utveckling och sitt lärande. Från augusti 2022 förpliktas alla kommuner att ordna stöd, så att alla barn i Finland är i jämlik position. I Päikky Daghems pedagogiska dokuments modellbotten för Barnets plan för småbarnspedagogik är det redan nu möjligt att anteckna datum för förvaltningsbeslutet kring stöd samt övriga synpunkter för förtydligande. I Päikky Admin är det även möjligt att göra ett lagenligt förvaltningsbeslut som kan överklagas.

 

Ifall ni är intresserade av att skaffa Päikky Admin eller tilläggsdelen med pedagogiska dokument i Päikky Daghem, kontakta oss.

 


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä