Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Första kunden som tar ibruk alla egenskaper i nya Päikky Admin


04.03.

Karleby stad har som första kund tagit i sin helhet i bruk det nya administrativa systemet Päikky Admin för småbarnspedagogikens del. Karleby har testat systemet under ett helt år och deltagit aktivt i utvecklingsarbetet. Karleby är en utmaning i rätt klass eftersom staden har över 2000 barn i stadens daghem, det administrativa arbetet har delegerats bland flera inom organisationen.

 

Administrativ personal inom småbarnspedagogiken i Karleby har främst under februari månad utbildats inom Päikky Admin och feedbacken om programmet har varit bl.a. enkel att använda, tydlig arbetsgång i programmet, användarvänligt program, programmet informerar mig om vad jag förväntas arbeta med. 

 

Päikky Admin är ett nytt modernt system som stegvis ersätter Abilita Dagvård. Päikky Admin är ett strategiskt steg för Abilita eftersom vi strävar till att vara en av de ledande systemleverantörerna för småbarnspedagogiken i Finland. Intresset för Päikky Admin är stort och flera kunder planerar uppdatering av sitt nuvarande Abilita Dagvård.

 

Päikky Admin stöder arbetet på ett fördelaktigare sätt och ger användarna helt nya möjligheter att effektivera verksamheten och automatisera manuella arbetsmoment. Päikky Admins tydliga rollfördelning för de olika arbetsmomenten inom småbarnspedagogik, allt från behandling av en ansökan, placering, beslutsgång på placering och klientavgift, signering av besluten, sändning av beslut, närvaroregistrering till faktureringsprocessen berättar i användarens egna to do-lista vad hen förväntas göra i programmet.    


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä