Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Abilitas kunder fortfarande i topp!


12.09.

Abilitas kunder bibehåller sin position som Finlands ledande användare av socialvårdens nationella Kanta-tjänster. Vi deltog igen i Kansa-projektets strategigruppsmöte den 3.9.2019 och fick ta del av THL:s och FPA:s lägesrapporter och framtidsstrategier för socialens Kanta-projekt och övriga nationella utvecklingsprojekt. Där framkom att användningen av socialens Kanta-tjänster ökar stadigt och i nuläget har 1,7 miljoner dokument arkiverats för 83 100 klienter. När vi vet att Vasa ensamt har arkiverat över en miljon dokument och lägger till alla dokument som redan arkiverats av Jakobstads KSSR finns det verkligen skäl att vara stolt över vad Abilitas kunder åtstadkommit i sann Österbottnisk framåtanda. Annat intressant var att av alla 14 organisationer som hade anmält att de tar ibruk Kanta-tjänsterna under 2. vågen (i början av 2019) var det endast 2 organisationer som lyckades, varav den ena var Jakobstads KSSR!

Bland övrigt som kan nämnas från mötet var att THL framhöll att kommunerna har tid på sig endast till slutet av 2020 att uppgradera sina system till serviceuppgift-baserade och med rättighetshantering enligt THL 1/2017. Detta oavsett om man tar ibruk Kanta-tjänsterna nu eller senare. Glädjande nog så håller de 5 svenskösterbottniska kundkommuner som ännu inte haft serviceuppgiftsversionen just nu i september-oktober på och tar ibruk den i ett stort upplagt samarbetsprojekt. Även våra Åländska kunder är på gång, Folkhälsan på Åland och Eckerö kommun kör redan serviceuppgiftsversionen medan Mariehamn och Jomala tar den ibruk i november i år.

Till sist måste vi också nämna framtidsvisionen som hägrar likt socialförvaltningens heliga Graal vid horisonten: "Strävan är att från och med 2022 skulle man inte längre begära nationella statistikuppgifter (typ Hilmo-statistiken) från kommunerna utan uppgifterna skulle läsas direkt från Kanta-tjänsten."


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä