Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Abilitas 35. användardag


23.05.

Abilitas användardag hölls den 16.5 i Tammerfors på Finlayson meetings. En hel del kunder från ekonomi- och personalsektorn samt från småbarnspedagogiken deltog.

 

Under dagen hade Unit4 -sektorn valt att presentera projektadministration och rapportering samt modell för tidigt stöd och elektronisk underskrift. Syftet var att dela bästa praxis och erfarenheter av verktyg och metoder för projektadministration samt att fördjupa deltagarnas kunskaper om effektiv rapportering. Vi presenterade också ny teknik inom rapportering, såsom automatiserade rapporteringsverktyg och datavisualisering. HR sektorn berättade om elektronisk underskrift av anställningsavtal/integration med Visma Sign och visade demonstration av en process för implementering av tidigt stöd i HR-modulen.

 

Småbarnspedagogiken presenterade det senaste från både Päikky Daghem och Päikky Admin samt visade vår Abilita Schemaläggning för daghem. Deltagarna på användardagen gjordes delaktiga i utvecklingsarbete för programmen, det fördes många livliga diskussioner och utbyte av erfarenheter.  Programmet varvades med att deltagarna uppmanades skriva ner saker på post-it lappar med bland annat följande frågeställningar: Min favorit i Päikky, Om jag kunde få önska en sak, Detta tycker jag inte om, Från denna dag tar jag med mig följande. Vi i småbarnspedagogik är nöjda med dagen och tar med oss de saker som lyftes fram.

 

Evenemanget gav deltagarna möjlighet att nätverka och utbyta idéer med andra yrkesverksamma inom området, vilket främjade gemenskap och professionell utveckling. Tack till alla som deltog!

 

 


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä