Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Aktuellt

Aktuellt

Abilita Dagvårds- och Socialvårdsprogrammen hämtar inkomstuppgifterna ur Nationella Inkomstregistret från och med årsskiftet


12.09.

Inom Abilita Dagvårds- och Socialvårdsprogrammen förverkligas hämtande av inkomstuppgifterna från det Nationella Inkomstregistret via ett tekniskt gränssnitt.

 

För hämtandet av informationen om inkomster kompletteras Abilitas system med en Inkomstförfrågan. Användare, som har rätt att göra en inkomstförfrågan, kan hämta behövlig information ur Nationella Inkomstregistret.  Informationen från det Nationella Inkomstregistret visas för de senaste 12 månaderna på en skild skärm. Inkomsttagarens lön och förmåner, typ av inkomst samt betalningsdag och summa är uppgifter som visas. Från Inkomstförfrågan registrerar användaren inkomsterna, som ska beaktas vid beräkningen av kundavgifter.

 

Inkomstförfrågningarna loggförs och gränssnittet förverkligas enligt Skatteförvaltningens instruktioner för Web Service-tjänster.

Informationen från Nationella Inkomstregistret utdelas enligt användarens åtkomsträttigheter. Användarens åtkomstprofil i gränssnittet definierar den information som användaren har rätt att få tillgång till, även olika inkomstslag beaktas.

Via Web Service-tjänsten kan en begränsad mängd information hämtas i realtid, exempelvis en inkomsttagares löneuppgifter eller anmälan om förmåner för en begränsad period.

 

Det som tekniskt krävs är en server med .NET Core 3.0 installerat, och servern bör ha tillgång till Abilitas databasservrar, samt kontakt med Skatteförvaltningens tjänst via Internet.

 

Kommunen måste fylla i blanketten ”Inkomstregistrets informationsanvändares anmälan för uppgiftstillstånd” samt skicka in den tillsammans med nödvändiga bilagor via säker e-post, enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

 


Tillbaka till nyheter
Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä