Suomeksi På Svenska

HemFöretagslösningar » Administrativa system » Personalförvaltning

Personalförvaltning

Personalen är den viktigaste resursen i varje organisation, därför är personalförvaltningen av strategisk betydelse.

 

Abilita Personalledning är ett helhetssystem för personalförvaltning och löneberäkning, anpassat för olika organisationer; stora, små, offentliga samt privata.

 

Modulerna i Abilita personalledning bildar en logisk arbetsflödeskedja, som innefattar allt som behövs för effektiv personalförvaltning; rekrytering, anställningskontrakt, uppföljning, löneräkning och rapportering.

 

Med Abilita Personalledning kan det dagliga arbetet i Er organisationen bli betydligt effektivare. Våra system eliminerar dubbelarbete, t.ex. sker överföringarna från schemaläggningen (Tilläggsmodul) automatiskt till löneräkningen. Med hjälp av Abilita Rapportering får beslutsfattare och andra ansvarspersoner snabbt den information de behöver. Och naturligtvis fungerar programmet smidigt ihop med våra andra system, såsom Abilita Ekonomistyrning samt Abilita Rapportering.

 

Tilläggsmodul för Abilita Personalförvaltning

M2 Reseadministrations- och kostnadskontrollsystem

 

Vår partners Logium Ab:s M2 Reseadministrations- och kostnadskontrollsystem är ett tilläggsmodul till Abilita Personalledning som erbjuder effektiva verktyg för rese- och kostnadskontroll.

Våra system passar lika bra för enskiftesarbete som för flerskiftesarbete och systemen följer kollektivavtalet, men det hindrar inte organisationen att ha lokala tolkningar av t.ex. arbetstider. 

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab