Suomeksi På Svenska

HemFöretagslösningar » Tjänster

Tjänster

För våra kunder är vi en partner, som stöder deras verksamhet ur ICT synvinkel. Vårt tjänstekoncept omfattar hela systemleveranser, samt morgondagens underhålls- och stödtjänster. Vår service slutar inte vid leveransen och ibruktagningen, utan vi utvecklar också vår service kontinuerligt tillsammans med kunderna.

 

Som kund är ni också en viktig del i vår produktutveckling. Vi ser till att ni har moderna lösningar som motsvarar era behov och krav. Vår erfarna och kunniga personal konsulterar också och hjälper till att utveckla och effektivera verksamheten.

 

Våra tjänster kan köpas dels som enskilda paket, men vi ingår också långvariga serviceavtal. På det sättet känner kunden till hur stora årskostnaderna är på förhand. En välkommen trygghet för kommuner med snäva budgetramar och skenande kostnader.

 

Våra tjänster

  • Projektledning
  • Installation samt uppdateringar
  • Utbildning samt hel- och halvdagskurser
  • Konsultering och handledning
  • Användarstöd samt tekniskt stöd
  • Granskning av säkerhetskopieringen
  • ASP-lösningar
  • Utlokalisering av verksamhet
Ja tack!

Jag är intresserad av tjänsterna och vill ha mera information.

   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab