Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Övriga lösningar

Övriga lösningar

Bygganmälningar till Skatteförvaltningen

Tjänsten Bygganmälan är planerad för större organisationer med eget FO-nummer så som kommuner, samkommuner, affärsverk och fastighetsbolag samt övriga organisationer som har återkommande byggprojekt. Mer info finns på hemsidan www.bygganmalan.fi

 

Du kan själv testa tjänsten i hemsidans testmiljö. Inloggningsuppgifter och förfrågningar per e-post: info@bygganmalan.fi.

 

En kort videopresentation av tjänsten fås via denna länk. Varje moment visas i en egen video. Du kan också välja att se hela arbetsgången genom att klicka på ”spela kontinuerligt” i övre vänstra hörnet.

 

Abilita Rapportering

Rapporteringen är idag ett allt viktigare verktyg för styrning av verksamheten, och kraven på en flexibel och omfattande rapportering är hårda. Abilita Rapportering är vår lösning till detta. Den omfattar hela vår produktfamilj, ett lättanvänt men kraftfullt verktyg. Abilita rapportering bygger på OLAP-/Pivot-teknik och använder Microsoft Excel som användargränssnitt, rapporteringsverktyget är därför lättanvänt och ger otaliga möjligheter att sammanställa rapporter i tabell- eller grafisk form.

 

Abilita Vattenadministration

Färre papper och minskad byråkrati - det uppnår våra kunder med Abilitas system för vattenverk och vattenbolag. Programmet hanterar allt från fakturering till mätaravläsningar. Systemet kan med fördel användas för fakturering av fjärrvärme.

 

Abilitas system vill hjälpa vattenbolag att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt sköta sina åtaganden. Då kunderna flyttar eller vill ändra sin förväntade förbrukning är det lätt att föra in de nya uppgifterna i systemet. Uppgifter om ännu inte anslutna kunder kan lagras i systemet, vilket minskar byråkratin. Systemet minskar avsevärt förbrukningen av kontorspapper - det har till och med en funktion för gula minneslappar!

 

Abilita Vattenadministration är helt integrerat med Abilita Ekonomiförvaltning, men det går alldeles utmärkt att använda systemet tillsammans med andra bokföringsprogram och försäljningsreskontror.

 

Vid planeringen av nya områden eller nya ledningar har Abilitas kunder en stor fördel av att systemet kan kopplas till kartritningar. Det här betyder att man får en bra överblick av hur de befintliga vattenledningarna är dragna.


För mera information se www.dlsystems.fi, www.ymparisto.airix.fi.

 

Abilita Befolkningsregister

Vem har flyttat in, vem har flyttat ut? Abilitas befolkningsregister håller koll på invånarna i kommuner och städer.

 

Programmet innehåller alla grunduppgifter om kommunens invånare. Det är lätt att göra sökningar i programmet, och lika enkelt är det att göra uppdateringar från Befolkningsregistercentralen. Dessutom finns särksilda rutiner för att uppdatera uppgifter från Ålands landskapsstyrelse.

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

Namn *
Organisation *
Tel
E–post *
Modul *
   

Obligatoriska fält * 

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab