Suomeksi På Svenska

HemFöretagslösningar » Administrativa system » Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltning

Att inte överskrida budgeten är en av de viktigaste utmaningarna i vilken organisation som helst.

 

Abilita Ekonomiförvaltning ger kontroll över intäkter och utgifter - i realtid. Abilita Ekonomiförvaltning, förenat med Abilita Fakturering och Abilita Rapportering, skapar ett helhetsomfattande system för ekonomistyrning.

 

Inom den privata sektorn liksom inom den offentliga lever ekonomiförvaltningen sin egen tidsbegränsad livscykel från ett bokslut till ett annat. Det här ställer också vissa krav på programvaruleverantörens timing av utvecklingsarbete, förnyelser och uppdateringar. Enligt detta fungerar vi i Abilita.

 

Abilita Ekonomiförvaltning innehåller bokföring, cirkulation av inköpsfakturor, inköpsreskontra inklusive penningrörelse, budgetering och en mångsidig rapportering.

Abilita Ekonomiförvaltning kan integreras med Abilita Fakturering, Anläggningstillgångar, Lånesystem och med Abilitas övriga verksamhetssystem samt med externa system.

Abilita Ekonomiförvaltning är kompatibel med alla bankprogram som används i Finland.

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab