Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

Terveydenhuolto

Ratkaisut » Terveydenhuolto

Tavoitteemme on auttaa tarjoamaan turvallista ja kokonaisvaltaista palvelua suomalaiseen terveydenhuoltoon.

 

Kenelle potilastietojärjestelmämme on tarkoitettu

Abilita Terveydenhuolto -potilastietojärjestelmä on kehitetty sekä kunnallisille että yksityisille terveyskeskuksille, sairaaloille ja erilaisille hoitoyksiköille.

 

Abilitan asiakas- ja potilastietojärjestelmät palvelevat modulaarisuutensa ansiosta eri kokoisia toimijoita. Perusterveydenhuollon lisäksi Abilita Terveydenhuolto soveltuu siis myös muille toimialoille, kuten esimerkiksi kotihoitoon, palveluasumisen yksiköihin, työterveydenhuoltoon sekä suun terveydenhuoltoon.

 

Mitkä ovat potilastietojärjestelmämme edut

Henkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisuuksien suuri määrä asettavat korkeat vaatimukset IT-ratkaisuille. Käyttäjäystävällinen terveyden- ja sairaanhoitoon tarkoitettu potilastietojärjestelmämme on kehitetty läheisessä yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Tämä takaa sen, että järjestelmä kykenee joustavasti seuraamaan hoitoalan työprosesseja.

 

Abilitan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat liitetty Kanta-palveluihin. Terveydenhuollon ratkaisumme on liitetty myös eResepti-palveluun. 


Kehitämme järjestelmiämme jatkuvasti niin käyttäjien tarpeita kuin kansallisia vaatimuksia vastaaviksi. Potilaan ja asiakkaan oikeudet turvataan pitkälle kehitetyllä toimivaltajärjestelmällä - arkaluontoinen tieto on saatavissa vain lain edellyttämissä tapauksissa.

 

Ohjelmisto toimitetaan valmiina pakettina tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä. Abilita Terveydenhuolto -järjestelmän moduulit ovat keskenään integroituja, mikä vähentää merkittävästi tietojen syöttötarvetta. Luonnollisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmämme voidaan liittää myös muihin tietojärjestelmiin.

 

7 hyvää syytä valita Abilitan potilastietojärjestelmä

·         Helposti skaalautuva modulaarinen tietojärjestelmä

·         Kanta-sertifioitu

·         Liitetty eResepti-palveluun

·         kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

·         Käyttäjäystävällinen

·         tehty suomalaiseen terveydenhuoltoon

·         Kustannustehokas

·         Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ajan tarpeita vastaavaksi

 

Millainen on hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien avulla tallennetaan ja ylläpidetään asiakas- tai potilasasiakirjoja ja niissä olevia tietoja. Abilitan tietojärjestelmät täyttävät THL:n yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset.

 

Tietojärjestelmän valmistajana meillä on myös vastuu järjestelmiemme luokittelusta sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Kaikkia APTJ-järjestelmiä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset. Kanta-palveluihin liittyvissä järjestelmissä nämä vaatimukset todennetaan sertifioinnin kautta. Osana Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien sertifiointia yhteistestaus suoritetaan Kelan Kanta-palvelujen kanssa ja tietoturvallisuuden arviointi Traficomin hyväksymän arviointilaitoksen kanssa.

 

Hyväksytyn tietoturvallisuuden arvioinnin tuloksena järjestelmä saa asiakastietolain mukaisen tietoturvallisuustodistuksen, jollainen on oltava myös Kanta-palveluihin liitettävällä järjestelmällä. Abilitan asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat A-luokan järjestelmiä, jotka on liitetty Kanta-palveluihin. Kanta-integraatiomme kattaa sekä uusien että vanhojen tietojen siirron.

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä