Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

Ratkaisut

Ratkaisut

Toimitamme integroituja ja skaalautuvia tietojärjestelmäratkaisuja julkiselle sektorille. Asiakkaamme koostuvat lähinnä kuntasektorin toimijoista, joille tarjoamme ratkaisut talous- ja henkilöstöhallintoon, sivistystoimeen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palvelumme kattavat kaiken aina konsultoinnista käyttäjätukeen ja järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen.

 

Kuntien ERP / Unit4 ERP

 

Päikky varhaiskasvatus

 

Oppilas- ja opiskeluhuolto

 

Sosiaalihuolto

 

Terveydenhuolto

 

Palvelut

 

Julkisen sektorin ratkaisut

 

Miksi Abilita?

Abilita on kokenut suomalainen tietojärjestelmätoimittaja, joka tietää millaisia järjestelmiä julkisen sektorin toimijat tarvitsevat. Suurin osa asiakkaistamme toimii kuntasektorilla talous- ja henkilöstöhallinnon, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon parissa. Tiedämme kuinka kunnat toimivat, organisaatiorakenteemme on nimittäin samanlainen kuin kunnilla. Abilita on syntynyt alunperin seitsemän kunnan yhteishankkeena, jolloin kunnat perustivat yhtiön tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon. Toiminta on sittemmin kasvanut ja laajentunut voimakkaasti. Voit lukea lisää Abilitasta ja sen historiasta täältä.

Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja sovitamme vaativissakin muutostilanteissa järjestelmäratkaisut asiakkaan toimintaympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedämme, että valitun järjestelmän tulee sopia alan ja organisaation tarpeisiin. Alan hyvin tunteva järjestelmätoimittaja voi varmistaa, että ratkaisu pitää sisällään tarvittavat ominaisuudet ja osaa opastaa asiakasta saamaan järjestelmästä kaiken hyödyn irti.

Tietojärjestelmätoimittajan on oltava jatkuvasti tietoinen uusista ja tulevista lakimuutoksista. Abilitan asiantuntijat ovat ajan tasalla ja seuraavat tarkasti lakimuutoksia, minkä lisäksi olemme alusta alkaen mukana kansallisissa kehitysprojekteissa ja toteuttamassa lakimuutosten vaatimia muutoksia järjestelmiin.

Järjestelmäratkaisun on oltava moderni ja vastattava kattavasti tämän päivän haasteisiin. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Uskomme, että avoimet ratkaisut palvelevat meitä, asiakkaitamme sekä sidosryhmiä pitkällä tähtäimellä parhaiten, minkä vuoksi olemme avoin järjestelmätoimittaja.

Mitä tehokkaammiin tieto kulkee ja palvelee julkista sektoria ja palvelujen tuottamista, sitä sujuvampaa on kansalaisten, yritysten ja viranomaisten elämä. Tietojärjestelmäratkaisujen hankinta on asiakkaalle aina merkittävä investointi. Se vaatii paljon resursseja, aikaa ja suunnittelua. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että valitaan sellainen järjestelmätoimittaja, joka on luotettava kumppani jo heti järjestelmän käyttöönottoprosessista alkaen.

Tietojärjestelmäratkaisujen tehtävä on mahdollistaa toimintaympäristön rakentaminen asiakkaan oman aikataulun ja tarpeiden mukaisesti. Abilita tarjoaa kattavan paketin, joka pitää sisällään käyttöönottoprojektin, konsultoinnin, käyttäjätuen ja järjestelmien jatkuvan kehittämisen.


Mitä kannattaa ottaa huomioon järjestelmätoimittajan ja järjestelmän valinnassa?

 

1. Järjestelmien jatkuva kehitys

 • Asiakkaan kannalta on tärkeää, että järjestelmätoimittajalla on osaamista ja halua ohjelmistojen jatkuvaan kehitykseen. Näin ollen asiakas voi luottaa siihen, että hänen käytössään ovat nykyaikaisimmat ja viimeisimmän teknologian mukaiset järjestelmät.

2. Henkilökohtainen palvelu ja asiakastuki

 • Tukea on tärkeää saada nopeasti aina kun käyttäjä kohtaa ongelmatilanteen. Se kuuluu hyvään palvelukokonaisuuteen. Asiakkaille on tärkeää, että heidän järjestelmänsä toimivat tilanteessa kuin tilanteessa. 
 • Abilitan asiakastuessa palvelevat aina todelliset ja tutut henkilöt, joiden kanssa olet tottunut asioimaan.
 • Abilitan asiakastukeen voit ottaa yhteyttä täältä.

3. Mukautuvat ja joustavat ohjelmistot

 • Kuntaorganisaatiot ovat vaativia toimintaympäristöjä niiden moninaisuuden vuoksi. Myös lainsäädäntö sekä organisaation koko ja tarpeet saattavat vaihdella vuosien kuluessa.Tämän takia tarvitaan joustavia ja mukautuvia tietojärjestelmäratkaisuja.

4. Ohjelmistojen ylläpidon huolettomuus

 • Toimiiko ylläpito sujuvasti ja päivitetäänkö järjestelmät vaatimusten ja lakien mukaisesti?

5. Keskittäminen

 • Kun ohjelmistot ja -palvelut hankitaan kaikki samalta palveluntarjoajalta, on yhteistyö ja tiedonkulku saumatonta ja sujuvaa.

6. Ohjelmistojen käyttöönotto

 • Onko perehdytys ja ohjelmiston käyttöönotto järjestetty hyvin ja kattavasti? Käyttöönottoprojektin onnistumisella on suuri merkitys siihen, saako asiakas ohjelmistosta kaiken mahdollisen hyödyn irti. Lisäksi samalla kun järjestelmä otetaan käyttöön, on käytävä läpi organisaation prosessit ja kehitettävä niitä tarvittaessa, jotta saadaan aikaan optimaalinen tulos.

7. Asiantuntevuus

 • Kartoittaako palveluntarjoaja organisaationne tarpeet perusteellisesti ja kysyy oikeat kysymykset saadakseen tietää millaisia palveluita olette vailla? Asiantunteva palveluntarjoaja osaa myös vastata heti teitä mietityttäviin asioihin.
 • Valintaa tehdessä täytyy ottaa huomioon, kuinka hyvin järjestelmätoimittaja tuntee toimialan vaatimukset. Tarjolla olevat toiminnanohjausjärjestelmät eroavat toisistaan paljon niin käytettävyytensä kuin ominaisuuksiensa puolesta.

8. Konsultointi

 • Konsultointi on tärkeä osa palvelua ja esimerkiksi järjestelmän käyttöönotossa erityisen suuressa roolissa. Ohjelmiston käyttöönotto vaatii aina asiakaskohtaisia määrityksiä ja henkilöstön kouluttamista. Asiakassuhteen varrella konsultointia tullaan tarvitsemaan varmasti. Abilita pysyy asiakkaa tukena ja konsultointia on tarjolla niin kauan kuin järjestelmä on käytössä.

 

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä