Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

 

Päikky Hallinto

Selaimessa toimiva hallinnon työkalu
 • Sähköiset hakemukset
 • Hoitojonon käsittely
 • Asiakasrekisterin hallinta
 • Sijoitukset, hoitosopimukset ja maksupäätökset
 • Laskutus
 • Raportointi
Päikky Hallinto

Ominaisuudet:

 • Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja vastuuhenkilöiden määrittely.
 • Henkilökohtainen tai rooliin perustuva tehtävälista - näyttää mm. saapuneet hakemukset, puuttuvat tulotiedot, keskeneräiset sijoitukset, puuttuvat ja keskeneräiset päätökset jne.
 • Sähköinen hakemus - Vanhempi voi sähköisesti kommentoida ja täydentää hakemustaan sekä vastaanottaa tarjotun hoitopaikan.
 • Sijoitukset - kertoo mihin voidaan sijoittaa, huomioi hoitopaikan ominaisuudet ja täyttöasteen, sijoituksen tukena myös kartta.
 • Tulotiedot tulorekisteristä. Lisätietojen kysely vanhemmilta ja vastaaminen sähköisesti
 • Ohjelma tekee automaattisesti päätökset hoitopaikan myöntämisestä ja maksusta. Päätös lähetetään oletuksena suomi.fi-palvelun kautta.
 • Automaattisuuden tason voi valita, se on soviteltavissa kunnan omaan prosessiin.
 • Ohjelma valitsee päätökseen sopivan päätösmallin valittujen ehtojen perusteella.
 • Automaattinen tiedonsiiro Vardaan ja Koskeen.
 • Takautuva automaattinen hyvitys-/lisälaskutus tulojen tai perhekoon muuttuessa. Tukee Finvoice-laskutusstandardia.)

Katso kuinka toimii varhaiskasvatuksen hallinnon automaattinen apuri

 

Katso kuinka Päikky Hallinto automatisoi ja ohjaa tekemistä Kokkolassa

 

 

 

 

Aloita Päikyn käyttö! Lue tästä, miten käyttöönotto tapahtuu.

 

Lataa käyttöönottoesite

 

Varda - Varhaiskasvatuksen tietovaranto


Varda on varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia toimittamaan Opetushallituksen tietoluettelon mukaiset tiedot Vardaan.

 

Laki velvoittaa kuntia toimittamaan tiedot Vardaan

 

Kunnilla on lain mukaan velvollisuus viedä varhaiskasvatusta koskevat tiedot Vardaan joko käyttöliittymän tai ohjelmistorajapinnan kautta. Tämän lisäksi Opetushallitus on antanut ja tulee edelleen antamaan määräyksiä ja ohjeita tietojen tallentamisesta Vardaan.

 

Kunta on vastuullinen myös palveluseteliasiakkaiden ja ostopalveluasiakkaiden tietojen toimittamisesta Vardaan. Kunnan on mahdollista tehdä sopimus lasten tietojen siirtämis-/tallentamistehtävän toteuttamisesta sen yksityisen palveluntuottajan kanssa, jolta hankkii ostopalveluna ja palvelusetelillä toteutetun varhaiskasvatuksen. Yksityinen palveluntuottaja on kuitenkin velvoitettu viemään Vardaan tiedot organisaatiostaan sekä toimipaikoista, joissa ostopalvelu- ja palvelusetelitoimintaa järjestetään.Yksityisen palveluntuottajan on toimitettava tiedot myös yksityisen hoidon tuella tai täysin yksityisesti järjestettävän varhaiskasvatuksen  osalta.

 

Käyttöönotto vaiheittain

 

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan kuntien ja kuntayhtymien osalta tietojen siirto Vardaan tuli aloittaa 1.1.2019. Kuntien tuli siirtää tiedot ensimmäisen vaiheen osalta 30.4.2019 mennessä. Tähän sisältyivät kuntien toimipaikkojen tiedot ja lasten tiedot. Tiedot oli toimitettava Vardaan vuoden 2019 alusta lähtien.

 

Seuraava vaihe alkoi 1.9.2019. Kuntien tuli viedä Vardaan huoltajien ja asiakasmaksujen tiedot 31.12.2019 mennessä.

 

Yksityiset palveluntuottajat tulivat mukaan 1.1.2020. Kaikkien yksityisten palveluntuottajien tulee rekisteröityä Vardaan, jotta kaikki yksityiset toimipaikat saadaan Opetushallituksen organisaatiorekisteriin. Kunnan tulee hyväksyä yksityisen palveluntuottajan rekisteröityminen, jonka jälkeen yksityinen palveluntuottaja voi viedä toimipaikkojen tiedot Vardaan. Tämän jälkeen kunta voi viedä palvelusetelillä ja ostopalveluna toteutetun varhaiskasvatuksen osalta lasten tiedot Vardaan. Lisäksi yksityinen palveluntuottaja toimittaa itse Vardaan niiden lasten tiedot, joiden varhaiskasvatus on toteutettu yksityisesti tai yksityisen hoidon tuella.

 

Vuoden 2020 syyskuun alusta lähtien viedään palvelusetelillä ja ostopalvelulla toteutetun varhaiskasvatuksen osalta lasten huoltajien tiedot Vardaan, samoin kuin yksityiset vievät huoltajatiedot yksityisen toiminnan osalta.

 

Kunnan ja kuntayhtymän sekä yksityisen palvelujentuottajan on toimitettava myös henkilöstöä koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1.9.2020 lähtien. Tietojen toimitus on tehtävä 28.2.2021 mennessä.

 

Varda - rajapinta

 

Suurimmat ohjelmistotoimittajat ovat tehneet rajapinnan Vardaan ja he myös vastaavat rajapinnan ylläpidosta. Abilita on ollut mukana kehittämässä Varda-rajapintaa. Rajapinta sisältää Opetushallituksen vahvistaman tietoluettelon mukaiset pakolliset tiedot.

 

Jos kunta ei hanki ohjelmistotoimittajalta Varda-rajapintaa, voidaan tiedot syöttää käsin Varda käyttöliittymän kautta, joka on OPH:n ylläpitämä palvelu.

 

Manuaalisesti Varda käyttöliittymän kautta syötettävät tiedot tulee toimittaa kaksi kertaa kuukaudessa: joka kuun 15. ja viimeinen päivä. Kun varhaiskasvatustoimijalla on ohjelmistorajapinta käytössä, tiedonsiirto tehdään kerran vuorokaudessa automaattisesti.

 

Niissä yksiköissä, joissa varhaiskasvatus vastaa esiopetuksen järjestämisestä, toimitetaan esiopetuksen ”suoritustiedot” varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä suoraan Koski-kantaan. Jos esiopetus järjestetään perusopetuksen toimintayksikössä, on opetuspuolen tietojärjestelmän hoidettava esiopetustietojen toimitus Koski-kantaan.

 

Opetushallitus opastaa, neuvoo ja kouluttaa

 

Opetushallitus tarjoaa tukea käyttöönoton eri vaiheisiin. Koska eri varhaiskasvatustoimijoilla on vastuu tietojen toimittamisesta, on Vardan käyttöönottoa tuettu webinaarien, klinikoiden ja Vardan kotisivujen kautta.

 

Valtakunnalliset tilastot Vardasta

 

Varda tietovaranto tulee helpottamaan kuntien tilastointivelvollisuutta tulevaisuudessa. Vuosittaiset toimintatilastot tullaan poimimaan Vardasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että eri varhaiskasvatus-toimijat pitävät tiedot ajan tasalla.

 

Kela tulee myös vastaisuudessa käyttämään Vardaa varhaiskasvatuksessa aloittavien ja päättävien lasten tietojen saamiseen.

 

Lisätietoja Vardasta

 

Lisää tietoa Vardasta löytyy osoitteesta oph.fi/varda

 

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä