Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

Kuntien ERP

Ratkaisut » Kuntien ERP

Palveluorganisaatioiden uuden sukupolven ERP-toiminnanohjausratkaisu

Palveluorganisaatiot, kuten kunnat, tarvitsevat ihmislähtöisen ohjelmistoratkaisun, joka tarjoaa työkalut kommunikointiin, suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun. Unit4 Business Worldin lähestymistapa on erilainen. Unit4 BW alkaa organisaatiosta ja sen tarpeista. Ratkaisu on rakennettu julkisia organisaatioita varten ja se on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi alusta alkaen.  Skaalautuvilla ja joustavilla ohjelmistoratkaisuilla julkiset tahot voivat tehdä paljon enemmän yhä vähenevillä resursseilla. Nyt sinä vastaat säännöistä!

 

Unit4 Business World tarjoaa ratkaisut seuraaviin ydintoimintoihin:

Talousjärjestelmä sekä HR ja palkanalaskenta samassa järjestelmässä ja samassa tietokannassa antaa huomattavia etuja mm. raportointia ajatellen.  Ei integrointeja, ei tietojen siirtoa eikä erillistä raportointijärjestelmää, vaan kaikki yhteenvedot samasta järjestelmästä.

 

Toiminnanohjausjärjestelmä, joka menestyy muutoksessa

Kuntien sekä muiden julkisen sektorin organisaatioiden on vaikea saavuttaa tavoitteitaan, kun tiedot on hajautettu useaan huonosti integroituun ja joustamattomaan järjestelmään.

 

Toimittuamme yli 30 vuoden ajan julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, ymmärrämme kuinka tärkeää on:

 • kyetä nopeaan suunnitteluun ja toteutukseen jatkuvassa muutoksessa
 • ylläpitää ja kehittää toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ohjattavuutta
 • tehdä päätöksiä luotettavan, ajantasaisen ja oikean tiedon perusteella

Samalla on keskityttävä päivittäisiin tehtäviin mahdollisimman tehokkaasti, olosuhteista riippumatta.

 

Unit4 Business World on joustava toiminnanohjausjärjestelmä, jota on helppo muokata organisaation erityistarpeiden ja muuttuvien olosuhteiden mukaan. Kun organisaation kaikki keskeiset toiminnot on integroitu samaan ohjausjärjestelmään, yhteen toimintomoduuliin tehty muutos siirtyy automaattisesti myös järjestelmän muihin osiin.

 

Nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota tietojärjestelmien muutoskustannuksiin, koska on ymmärretty, että muutostilanteiden yhteydessä syntyvät kustannukset ovat iso osa kokonaiskustannuksia. Unit4 Business World on järjestelmä, joka säilyy kokonaiskustannuksiltaan edullisena myös muutostilanteissa.

 

Unit4 Business World on Pohjoismaiden käytetyin ERP-ratkaisu julkisella sektorilla ja täysin lokalisoitu Suomen kuntasektorille.

 

Unit4 Business World-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt

 • Eri osa-alueiden vaiheittainen käyttöönotto – Hallittu ja perusteellinen kartoitus sekä siirtymävaihe.
 • Kaikki tieto samassa järjestelmässä - Parantaa organisaation tehokkuutta ja raportointia.
 • Yksi ainoa kirjautuminen, yksi ainoa käyttöliittymä – Helppo käyttää.
 • Sama rakenne ja samat perustiedot koko järjestelmässä – Ei päällekkäisyyksiä.
 • Monipuoliset ja räätälöitävät raportit - Ajantasaista ja relevanttia tietoa päätöksentekoon.
 • Käyttäjän muokattavissa - Kustannustehokas ja joustava.
 • Kattavat työnkulun määritykset – Prosessien hallinta ja ohjaus.
 • Kuntaomisteisen hankintayhtiön kilpailuttama - In-house hankinta mahdollinen.
Lisäksi
 • Leikkaat veronmaksajien taakkaa - ensiluokkaisia toiminnallisuuksia kilpailijoita huomattavasti pienemmillä kokonaiskustannuksilla.
 • Palvelet kuntalaisia paremmin - intuitiivinen mobiiliteknologia yhdistettynä tehokkaisiin rarportointi -ja analytiikkatyökaluihin tehostaa työntekoa.
 • Vapautat virkamiesten potentiaalin - Prosessien automatisointien ja itsepalvelun avulla työntekijät voivat keskittyä monimutkaisempiin työtehtäviin, mikä tuottaa lisäarvoa ja parantaa työtyytyväisyyttä.
 • Käytät tietoja turvallisesti - tietoturvariskitöntä läpinäkyvyyttä sekä pilvipalveluna että asiakkaan toimitiloihin asennettuna palveluna.

 

Liiketoiminnassa ihmisiä varten – In business for people

UNIT4 konsernin kotisivut

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä