Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

> Motiva otti askeleen eteenpäin toiminnanohjauksessaan

Asiakkaitamme » > Motiva otti askeleen eteenpäin toiminnanohjauksessaan

 

Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla voidaan tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Motiva-konsernin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Suomessa 65 henkilöä työllistävä asiantuntija- ja palveluyritys tuottaa ja myy asiantuntijapalveluja resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Konserni muodostuu kahdesta yhtiöstä, Motiva Oy:stä ja Motiva Services Oy:stä. Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys. Motiva Oy omistaa 100-prosenttisesti tytäryhtiönsä Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja kunnille. Motiva kehittää ja laajentaa toimintaansa kestävän kehityksen alueilla ja tämän tueksi tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmää, joka on joustava ja skaalautuva.

 

Liiketoiminnalliset haasteet ja matka muutokseen

 

Lähtökohtana uudelle järjestelmähankkeelle oli se, että Motivan olemassa olevat työkalut olivat tulleet tiensä päähän – yritys käytti pieniä kotimaisia toimittajia taloushallintoon, projektinhallintaan, budjetointiin ja työaikakirjauksiin. Lisäksi yksi toimittajista oli hiljattain luopumassa itse kehittämänsä ohjelmiston kehitystyöstä, joka oli muutenkin perustunut vain muutaman henkilön osaamiseen. Kyseessä oli melkoinen ohjelmistokokonaisuus, joka oli auttamatta jäämässä kehityksessä jälkeen ja joka sisälsi lukuisia tiedonsiirtoon liittyviä haasteita. Motivalle sen hetkinen tilanne merkitsi sekä henkilö että liiketoiminnallista riskiä. Yritys halusi ennenkaikkea yhtenäisen järjestelmän, jolla päästäisiin eroon monimutkaisista integraatioista ja ylimääräisistä siirtoajoista kolmen erillisen järjestelmän välillä. Erityinen pullonkaula liiketoiminnassa oli ajantasaisen tiedon puute ja se, ettei tietoon päässyt käsiksi mistä tai milloin tahansa. ”Meidän oli aika siirtyä uudelle vuosituhannelle yrityksemme toiminnanohjauksessa”, Motivan talousjohtaja Minna Malkki kertoo.

 

Valintaprosessin tähtäimessä uudistus

 

”Alun perin lähdimme hakemaan uutta projektinhallintajärjestelmää. Samassa yhteydessä nähtiin välttämättömäksi uudistaa myös kytkös taloushallintoon ja taloushallinnon järjestelmään. Täten voitiin jo puhua projektilähtöisen yrityksen kokonaisvaltaisesta ERP-hankkeesta. Haimme uutta järjestelmää tosissamme ja heti alusta alkaen meille oli selvää, että tarvitsemme ulkopuolisen konsultin apua vaatimusten määrittelyssä”, Malkki kertaa. Konsultin avulla yritys laati..

 

Lue juttu kokonaisuudessaan täältä

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä