Siirry tekstisisältöön ›
SV FI

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tietoa hämmentämässä


03.06.

Kuntatalouden tietopalvelu, KuntaTieto-ohjelma, Kuntadata - rakkaalla lapsella, eli kuntatiedon automatisoinnilla näyttää olevan monta nimeä. Kaikki projektit tähtäävät kuitenkin kuntien taloustiedon käytettävyyden parantamiseen, mikä hyödyttäisi useita kansallisia sekä kansainvälisiä toimijoita.

 

Ideana on ohjata taloustietojen käsittelyä JHS-ohjeistuksin niin, että kaikkien julkisten toimijoiden tiedot saadaan samalla aikataululla yhteiseen tietovarastoon. Tästä massasta syntyviä raportointikokonaisuuksia voidaan hyödyntää sekä kuntien sisäisessä ohjauksessa että valtakunnallisessa ja kansainvälisessä vertailussa.

 

Hanke on järkevä, mutta vaatii kunnilta kunnollista paneutumista ohjeistuksiin, jotta kerättävän tiedon tilit, palveluluokitukset ja sektorit tulkitaan kaikissa yksiköissä samalla tavalla. Sen lisäksi tuotteistaminen ja tarvittavat vyörytykset on saatava taipumaan kuntien talousjärjestelmiin niin, että ohjeistuksessa mahdolliset myöhemmin tehtävät muutokset eivät aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia.

 

Valtiokonttorin ohjeistus elää mm. poliittisten ratkaisujen seurauksena niin, että syksyksi suunnitellut testaukset saattavat vaarantua, koska kaikki kuntien käytössä olevat järjestelmät eivät yksinkertaisesti taivu vaadittuihin muutoksiin. Sen lisäksi raportointiin on myöhemmin tulossa asetuksiin perustuvia muutoksia (esim. palvelusetelien kirjauskäytännöt), jotka vaativat jälleen järjestelmiltä vähintäänkin päivityksiä.

 

Kuntien on tarkasteltava omia prosessejaan yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ja nyt jos koskaan täytyy unohtaa se kuuluisa "näin me on aina ennenkin tehty"-mentaliteetti. Tietoja tullaan keräämään nopeammin ja vertailemaan tehokkaammin, joten epäloogisuudet toimitetussa materiaalissa tulevat löytymään nopeasti. Asiaan on syytä perehtyä kunnolla ja annettuja ohjeita kannattaa noudattaa.

 

Kaikkien prosessien täydellinen automatisointi on kuitenkin vasta tavoitetasolla, koska osa raportoitavista tiedoista tulee taloushallinnon ulkopuolelta (esim. se "kuuluisa" taulukko 41). Tietojen keruussa tullaankin sekä kunnissa että valtiolla todennäköisesti tilanteeseen, jossa joudutaan miettimään, tarvitaanko kaikkea yksityiskohtaista tietoa ja missä ylätason tieto on riittävä päätöksentekoa ohjaamaan.


Takaisin tiedotteisiin
Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä