SV FI

Muut ratkaisut

Kuntien toimialaratkaisut » Muut ratkaisut

Palvelu rakentamisilmoituksia varten

Uusi rakentamisen tiedonantomenettelyä koskeva lakimuutos tuli voimaan heinäkuun 2014 alussa. Abilita toimittaa palvelun yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa. Sen avulla vaadittavia tietoja voidaan hallinnoida ja raportoida sähköisesti. Ratkaisu on tarkoitettu organisaatioille, joilla on Y-tunnus, kuten kaupungeille, kunnille, julkisille laitoksille sekä kiinteistöyhtiöille ja muille organisaatioille, joissa rakennustoiminta ei ole pääasiallinen toimintamuoto.

 

Tutustu palveluun katsomalla lyhyt esittelyvideo, jonka löydät täältä. Jokainen työvaihe on kuvattu erikseen. Voit katsoa vain tietyn vaiheen tai kaikki vaiheet peräkkäin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta "Näytä kaikki askeleet".

Järjestelmää voi myös testata itse. Pyydä testikannan tunnukset ja osoite sähköpostitse: jenny.kansakoski@abilita.fi

 

Abilita Raportointi


Raportointi on tänä päivänä entistä tärkeämpi ohjauksen työväline, ja vaatimukset joustavaan, mutta erittäin monipuoliseen raportointiin ovat kovat. Abilita Raportointi on ratkaisumme tähän. Se on koko

tuoteperheemme kattava raportointiratkaisu, helppokäyttöinen, mutta voimakas työkalu.

 

Järjestelmä käyttää OLAP-/Pivot-tekniikkaa käyttöliittymänä Microsoft Excel ja on siten helppokäyttöinen ja todella monipuolinen.

 

Abilita Vesihuolto

Abilita Vesihuolto on vesihuoltoon kehitetty kokonaisjärjestelmä asiakastietojen, mittareiden, kulutuksen sekä kiinteistöjen hallintaan. Järjestelmän osat muodostavat loogisen toimintaketjun liittymissopimuksista kulutuksen seurantaan ja laskutukseen. Järjestelmä antaa vesilaitoksille ja tarvittaessa myös kaukolämpölaitoksille mahdollisuuden työrutiinien ja työketjujen joustavaan muokkaamiseen.

 

Abilita Vesihuolto on integroitu Abilita Taloushallintoon ja se on integroitavissa myös ulkoisiin reskontra- ja kirjanpitojärjestelmiin. Abilita Vesihuollon käyttäjät voivat yhdistää järjestelmän myös erilaisiin karttajärjestelmiin, mikä helpottaa johtoverkostojen suunnittelua. Lisätietoa löytyy osoitteista www.dlsystems.fi ja www.ymparisto.airix.fi.
 

Abilita Väestö

Abilita Väestö on kuntien väestörekisteritietojen ylläpitoon tarkoitettu järjestelmä. Tiedot päivitetään Väestörekisterikeskuksen tietokannasta. Hakuavaimena voidaan käyttää henkilöä tai ryhmää, tiedoista voidaan laatia ja tulostaa tilastoja sekä raportteja ja tehdä esim. osoitetarroja.

Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä