Suomeksi På Svenska

Varför UNIT4?

                                                                    

UNIT4 Business World har en stark förankring inom den offentliga sektorn - bland kommuner, kommunförbund, sjukvårdsdistrikt samt universitet och högskolor.

 

Ta del av undersökningarna, rapporterna och jämförelserna mellan olika system. Kanske en del av orsakerna varför tre huvudstäder i Norden kör UNIT4 Business World.

 

Undersökning av affärssystem visar på tydlig koppling mellan kostnadseffektivitet och förändringsmöjligheter (2014)

I en undersökning bland användare av UNIT4 Agresso, SAP Enterprise Suite, Oracle och Microsofts Dynamics AX, visar det sig att det går betydligt enklare och snabbare att göra förändringar i UNIT4 Agresso än i de tre andra systemen.
> Rapport (pdf)

 

Förändra och underhålla affärssystem: Höga kostnader för driftstörningar - IDC Survey

Denna IDC-rapport visar att kostnaderna i samband med att göra förändringar i affärssystemet är en utelämnad del av underlaget när många företag upphandlar nytt affärssystem. Rapporten belyser stora kostnader till följd av det, och rekommenderar företag att prioritera förändringsvänliga lösningar när de planerar att köpa ett nytt affärssystem.
> Rapport (pdf)

 

IDC-rapport visar att förändrade affärsförutsättningar driver på ERP-kostnader

När en organisation rullar ut ett nytt ERP-system brukar de avsätta en ordentlig budget för det, inklusive de underhållskostnader man kan förutse. Alltför ofta spräcks dock budgeten när förändrade förutsättningar kräver ändringar av ERP-systemet. Nästan var sjätte person som tillfrågades i undersökningen berättade att förändringarna inneburit att de hade behövt riva upp och börja om från början med implementeringen av ERP-systemet.
> Rapport (pdf)

 

Vikten av flexibla affärssystem - Robert Frances Group

En rapport från Robert Frances Group som betonar vikten av flexibla system för att kunna möta ekonomiska, finansiella och tekniska förändringar i framtiden. Chefer med resultatansvar måste vara proaktiva inför de förändringar som sker. Affärssystem som är gjorda för verksamheter som utvecklas och förändras ger ett viktigt försprång för de som har ansvar för resultatet att uppnå sina mål.
>Rapport (pdf)