Suomeksi På Svenska

ERP-systemet

                                                                                                                                                                                      

ERP-systemet för kommunala organisationer i förändring.

 

UNIT4 Business World hjälper kommuner att frigöra både tid och pengar

Kommuner ställer höga krav på ett modernt affärssystem. Viktigt är att analys- och rapportverktygen tillgodoser skiftande informationsbehov på olika nivåer i en kommunal organisation.

 

Kommuner och organisationer lever idag i en föränderlig värld. Verksamheter sammanfogas, säljs ut, delas och flyttas, kommuner och företag fusioneras, nya enheter skapas och det sker vid vilken tidpunkt som helst. Dagens affärssystem ska klara av dessa förändringar med minsta möjliga insats från användarnas sida. Det ska vara enkelt att förändra! Förändringarna ska ske på användarnas villkor inte på systemets. En uppgift i ditt affärssystem ska bara behöva anges en gång för att få rätt påverkan på samtliga relevanta ställen.

 

Agresso innehåller följande fullt integrerade moduler:

  • Ekonomi
  • Budget, prognos, beslutstöd
  • Lön/HR
  • Projektadministration
  • Inköp och e-handel
  • Logistik, lager
  • Service och underhåll

 

Agressos fördelar - Inbyggd förändringskraft minimerar konsultberoende

 

 

 

UNIT4 Business Worlds flexibilitet bygger på den patenterade VITA arkitekturen. Systemet kan lätt konfigureras efter förändringar i organisationen eller omgivningen. Eftersom UNIT4 Business World är ett helt integrerat system behöver ändringar bara göras en gång.

 

UNIT4 Business Worlds varumärke är låga kostnader vid förändring. Fokuset flyttas allt mera från helhetskostnaderna till kostnader vid förändring pga att kostnaderna vid förändring utgör en stor del av totalkostnaderna.

UNIT4 koncernens hemsida