Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Bibliotek

Bibliotek

Ett bibliotek är mycket mer än en samling böcker. Abilita har varit en föregångare när det gäller att föra ut biblioteken på internet och göra

dem till informationscentraler.

 

Abilita Bibliotek är ett integrerat, lättanvänt och flerspråkigt bibliotekssystem, som används av ett flertal bibliotek i Finland.

 

Abilita Bibiliotek är ett heltäckande system för alla tänkbara biblioteksfunktioner - katalog, anskaffning, utlåning och bokbuss. Bibliotekskunderna kan dessutom själva använda systemet via publikterminaler, och också reservera böcker och förlänga lån hemma via internet.

 

I Abilita Bibiliotek är böckerna katalogiserade i MARC-format. Systemet katalogiserar också t.ex. tidskrifter och cd-skivor. Sökningar kan göras på fritext, huvuduppslag eller på vilket MARC-fält som helst. Det går lätt att utbyta information mellan Abilita bibliotek och andra bibliotekssystem.

 

Material kan plockas från bl.a. z39.50-databaser och BTJ-kirjastopalvelu, samt via utbytesformat. En klar fördel med Abilita system är att programmet är flerspråkigt (finska, svenska, engelska).

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

Namn *
Organisation *
Tel
E–post *
   

Obligatoriska fält * 

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab