Suomeksi På Svenska

EtusivuTiedotteet

Tiedotteet

Varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen uudistuva rooli


24.01.

Varhaiskasvatuspalveluiden prosesseissa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota alkuvaiheen palvelunohjaukseen, jossa asiakas ja hänen tarpeensa tulevat huomioiduksi jo ennen asiakkuuden syntymistä. Perinteinen malli, jossa asiakas täyttää lomakkeen ilman mitään käsitystä palveluntuottajan mahdollisuudesta toteuttaa asiakastarve, on hiljalleen siirtymässä taka-alalle. Asiakkaalle annettava reaaliaikainen informaatio on lisääntynyt uusien järjestelmien ansiosta. Karttapohjaiset näkymät eri hoitotarpeiden mukaisista vapaista hoitopaikoista, eri hoitopaikkojen jonomääristä, työpaikan ja kodin välisistä kulkumahdollisuuksista sekä vaikkapa hoitopaikan arvioidusta hinnasta, ovat asiakkaalle oleellisia tietoja. Näiden tietojen avulla on helppo tunnistaa millaisia perheen tarpeiden mukaisia hoitopaikkoja olisi tarjolla.

 

Palvelunohjaus ei ole vain yksisuuntaista päätöksentekoa, jossa hoidon järjestäjä järjestelee asioita. Parhaimmillaan se laittaa perheen pohtimaan mikä on todellinen hoidon tarve. Moni uutta hoitopaikkaa etsivä ei varmasti ole perillä koko- ja osapäivähoidon eroista, hyvityspäivistä, perhepäivähoidon mahdollisuuksista tai vaikkapa kerhotoiminnan malleista. Alkuvaiheen palvelunohjaus ottaa kiinni perheestä ennen kuin yhtään lomaketta on allekirjoitettu ja auttaa perhettä näkemään kuntien ja yksityisten palveluntuottajien monipuolisia palvelumahdollisuuksia.

 

Kuntien mahdollisuudet kasvattaa päivähoidon palvelukapasiteettia  ovat usein rajalliset ja päätökset uusien päiväkotien rakentamisesta tehdään usein lapsimäärien jo ylitettyä hoitopaikkojen määrän. Vastaavasti rakennemuutoskunnissa, joissa lapsimäärät pienenevät, voidaan aktiivisella palvelunohjauksella vapauttaa resursseja kustannustehokkaasti. Kuinka monta investointia voitaisiinkaan toteuttaa edullisemmin tai vaikkapa kokonaan toisella tavalla, jos palvelunohjaukseen panostettaisiin jo varhaisessa vaiheessa?

 

 

Jaakko Hautamäki, Abilita Oy

 


Takaisin tiedotteisiin

Meidät tavoitat

010 289 4440

Palvelemme arkisin klo 9.00-16.00

Pietarsaari

Paul Hallvarin katu 1

68600 Pietarsaari
Oy Abilita Ab

 

 

 

 Oy Abilita Ab