Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hälsovårdspersonalen ska sätta sin tid på patienterna - inte på att söka information. Abilita Hälso- och sjukvård underlättar informationsbehandlingen och ger därmed personalen mer tid för patienterna.

 

Stor personalomsättning och många vikarier ställer höga krav på IT-lösningarna. Vårt hälso- och sjukvårdssystem är både användarvänligt och intuitivt och dessutom utvecklat i nära samarbete med branschfolk. Det gör att systemet på ett smidigt sätt följer arbetsprocesserna inom vården.

 

Vårt system utvecklas kontinuerligt, dels efter användarnas behov och dels i enlighet med de nationella kraven. Systemet stöder vårdarbetets processer och underlättar det mångprofessionella samarbetet inom vården. Användarvänligheten effektiverar patientarbetet samtidigt som patientsäkerheten tryggas.

 

Patienternas rättigheter tryggas av ett långt utvecklat behörighetssystem - känslig information är tillgänglig endast i de situationer som kräver det. Det betyder att systemets uppgifter alltid är uppdaterade och tillgängliga när de behövs.

 

Programmen levereras antingen som ett paket eller så kan de skräddarsys efter kundens önskemål. Modulerna i Abilita Hälso- och sjukvård är integrerade, vilket betyder att personalen inte behöver göra dubbelarbete. Och naturligtvis kan systemet kompletteras med Abilitas andra system.

 
   

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab