Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Elevvård

Elevvård

Abilita Elevvård är ett lättanvänt system för dokumentation av elevvård enligt den nya lagen om elev- och studerandevård.

 

Abilita Elevvård innehåller ett eget register för individuellt inriktad elevhälsa (nedan elevvårdens register) och ett eget register för kuratorernas klientregister. Elevvårdens register uppgörs enligt anordnare av utbildning och varje läroinrättning öppnas skilt för sig. Kuratorernas klientregister är kommunvisa och varje kurator tilldelas rättigheter per klient.

 

Abilita Elevvård är utvecklat för att förenkla och strukturera elevvårdens dokumentation. Systemet är tryggt att använda och endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Genom att uppgifterna lagras i kommunens databas är de också skyddade mot tekniska problem tack vare databasens säkerhetskopiering. Abilita Elevvård uppfyller också lagens krav om dokumentation av elevvårdsarbetet.

 

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab