SV FI

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mitä mitataan ja miten?


10.09.

Kun sotesta päästään, tulee aika, jolloin kuntien selviytymistä perustehtävistään ja rakennemuutoksesta seurataan todella tarkasti kuntatalousohjelman avulla. Kuntia vertailtaessa herää kysymys, antavatko talouden mittarit parhaan kuvan kuntien selviytymisestä. Voitaisiinko vertailuun ja mahdollisesti valtionosuuksien keppi/porkkana-ajatteluun liittää muitakin mittareita?

VATT on teettänyt tutkimuksen mm. kuntien kannustinjärjestelmistä. Tutkimuksessa on nostettu esiin esimerkiksi nettomuutto eräänä tehokkuuden mittarina. Lähestymistapa vaikuttaa kuitenkin aika suppealta ja virkamiesmäiseltä, kun kunnan palvelutasoa käsitellään lähes ainoana muuttoon ja kunnan valintaan vaikuttavana tekijänä.

Muista maista poimituista esimerkeistä Norjan kymmenottelun periaatteita muistuttava malli vaikutti käyttökelpoiselta. Siinä viidelle, eri lailla painotetulle sektorille on annettu yhteensä 17 erilailla painotettua mittaria. Joillain sektoreilla mittaristoon kuuluu palvelun tuottamiseen käytetyt työtunnit. Niiden ottaminen mukaan tuntuu järkevältä, koskatyön kustannukset muodostavat kunnissa suurimman erillisen kuluerän.

Jos suoritteen tuottamiseen kuluvan työpanoksen rinnalle saadaan jokin laatua kuvaava mittari, voidaan ehkä saada järkevä työkalu eri kuntien vertailuun. Ehkä näitä erilaisia mittarikombinaatioita voitaisiin todellakin käyttää kuntien ”kymmenottelun” tulosvertailuun, jossa talouden tunnusluvut eivät olisi ensisijaisia tehokkuuden mittareita. Tällöin kehitteillä olevien kannustinjärjestelmien ja tavoitteiden välisten ristiriitojen minimointi saattaisi myös onnistua.

Muita kysymyksiä ilman vastauksia

Voidaanko kuntia vertailla? Onko muuttotappiokunta aina kuoleva kunta? Mitä mittaria tai mittareita voidaan käyttää valtionosuuksien jyvittämisessä? Millainen kunta on tehokas? Mitkä mittarit kertovat tehokkuudesta? Liittyvätkö tehokkuusmittarit kustannuksiin vai palveluihin tai suoritteisiin? 

Voivatko taloudellisen tehokkuuden kannustimet olla ristiriidassa palvelu- tai suoritetehokkuuden kannustimien tai tavotteiden kanssa? Mitä kannustimia voidaan käyttää taloudellisen tehokkuuden ohjaamisessa? Mitä kannustimia voidaan käyttää palvelu- ja suoritetehokkuuden ohjaamisessa? 

 

Näissä kysymyksissä riittää Valtionvarainministeriön  virkamiehillä pohdittavaa moneksi vuodeksi. Valitettavasti se, että kysymyksiin ei ole vastauksia, aiheuttaa kunnissa paljon epätietoisuutta ja ylimääräistä työtä sekä suunnittelussa että raportoinnissa

 

SKK


Takaisin tiedotteisiin
Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä