SV FI

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kuka pelkää tulorekisteriä?


19.03.

Tulorekisteri on asettanut palkkajärjestelmille ja palkanlaskijoille aivan uusia haasteita. Eniten niitä on ehkä tuonut korjausten tekeminen jo maksettuihin palkkoihin. Koska tulorekisteriin ei voida viedä miinus-merkkisiä eriä, vanhat korjauskäytännöt on romutettava. Palkanlaskija ei voi aina korjata virheellisiä tietoja vanhaan tapaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä, vaan korjaukset on kohdistettava alkuperäiseen maksupäivään sekä palkkajärjestelmässä että tulorekisterissä.

Käytäntöjen muuttuminen on vaatinut myös Abilitan asiantuntijoilta ja ohjelmoijilta erityistä valppautta. Verohallinto ylläpitää erillistä tulorekisteriä koskevaa sivustoa, josta löytyy ohjeet tietojen korjaamisesta tulorekisterissä. Korjaamista koskevia ohjeita on tähän mennessä päivitetty jo kolme kertaa

Järjestelmätoimittajalla täytyy olla siis valmius muuttaa palkkajärjestelmään tehtyjä ratkaisuja ja opastaa myös käyttäjiä valitsemaan tulorekisterin tarpeisiin parhaiten soveltuvat tavat toimia.

Abilita ylläpitää kahta erillistä palkkajärjestelmää ja on onnistunut molempien osalta tulorekisterin päivittyksissä hyvin. Asiakastuessa on kyetty ratkaisemaan kaikki esiin tulleet ongelmat, mutta samalla on tiedostettu, kuinka paljon asiakkailla on erilaisia tapoja toimia. Variaatioita syntyy, kun työntekijäryhmillä on eri työehtosopimuksia, palkanmaksuajankohtia, etuuksia ja organisaatioiden sisäisiä sopimuksia. Ilmeisesti sama todellisuus on valkenemassa myös Verohallinnolle, eli muutoksia tulorekisteriin on varmasti odotettavissa.


Takaisin tiedotteisiin
Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä