SV FI

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Henkilöstö ja henkilöstöjohtaminen muutosten ristipaineissa


03.05.

Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat ovat – syystäkin - kiinnostuneet henkilöstön hyvinvoinnista viime vuosien muutosturbulenssissa. Asiasta on alkukeväästä 2019 ilmestynyt Vaasan yliopiston ja Työterveyslaitoksen toteuttama, erittäin kattava julkaisu Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella.

Ajankohtahan on ollut julkaisulle erittäin otollinen soten soutamisen ja huopaamisen aallokossa. Kaikilla on taatusti ollut paljon pohdittavaa henkilöstön epävarmasta tilanteesta ja tulevaisuudesta. Oman mausteensa on tuonut myös digitalisaatio ja tekoaäly.

Kunnat eivät ole henkilöstönsäkään osalta tasa-arvoisessa asemassa. Organisaation kokotuntuu vaikuttavan samoin kuin kunnan strategiset valinnat. Mielenkiintoista julkaisussa oli se, että organisaatioiden sisälläkään ei välttämättä ollut yhteneviä käsityksiähenkilöstöjohtamisen tavoitteista tai keinoista, vaikka kuntien henkilöstöraporttiin pitäisi sisältyä henkilöstöä koskevat keskeisimmät tiedot ja samalla sen tulisi seurata kunnan strategiaohjelmaan sisältyvien henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutumista.

Mielestämme henkilöstöraportti tai ehkä sen sisäinen ”kevytversio” voisikin olla se tiedotuskanava, jota hyödyntämällä henkilöstöjohtamisen tavoitteista tehtäisiin yhteisiä. Viestinnän lisääminen ja keskustelun herättäminen esimerkiksi tulevista muutoksista on merkki välittämisestä. Myös joustot ja kunnollinen työhönohjaus näyttäisivät tukevan henkilöstön hyvinvointia.

Henkilöstön tilanteesta ei välttämättä aina saada objektiivista kuvaa. Helsingin Sanomien toimittaja toi huhtikuun alussa jutussaan esille ongelman, jossa sosiaalitoimen ja sivistystoimen työntekijät eivät uskalla tai saa kommentoida työolojaan. Artikkelissa viitattiin myös Lapin yliopiston väitöskirjaan, jossa pureuduttiin samaan asiaan.

Jos kuntatyöpaikkojen halutaan olevan jatkossakin kiinostavia, henkilöstöjohtaminen täytyy ottaa vakavasti. Niin kauan, kun terveydenhuolto on osa kunnallisia palveluita, kunnat ja kuntayhtymät tulevat olemaan alueellisesti suurimpia työnantajia ja palveluntarjoajia ja silloin ei taida olla varaa huonoon johtamiseen.


Takaisin tiedotteisiin
Asiakaspalvelu

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä