Suomeksi På Svenska

HemKommunala lösningar » Småbarnspedagogik

Abilita Dagvård

Vi på Abilita är insatta i de utmaningar som dagvården idag ställs inför. Abilita Dagvård omfattar hela den offentliga barndagvårdsförvaltningen. Den passar även för de privata daghemmens behov.

 

Abilita Dagvård är ett system för administration av dagvård. Systemet innehåller bl a. hantering av dagvårdsavtal, beslut, registrering av närvaro, flexibel avgiftsberäkning och fakturering samt rapportering och statistik. Utvidgat med Abilitas mobil- och web-lösning utgör det ett fullständigt verksamhetssystem som också innehåller datasäker elektronisk kommunikation mellan personal och föräldrar samt automatisk registrering av närvarotider.

Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

 
Ja tack!

Jag är intresserad av produkten och vill ha mera information.

Namn *
Organisation *
Tel
E–post *
   

Obligatoriska fält * 

Kontakt

010 289 4440

Vardagar kl 9.00-16.00

Jakobstad

Paul Hallvars gata 1

68600 Jakobstad
Oy Abilita Ab

 

 

 

Oy Abilita Ab